Invoering MVO-toets voor nieuwe havenbedrijven

27 september 2016

Nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in het havenindustrieel complex van Rotterdam moeten voortaan getoetst worden aan MVO-criteria, daarvoor pleit ChristenUnie-SGP burgerraadslid Mark de Boer. Hiermee moet voorkomen worden dat bedrijven die zich weliswaar aan wet- en regelgeving houden maar zich bezighouden met immorele bedrijfsactiviteiten, zich kunnen vestigen in de Rotterdamse haven.