Notitie ‘historisch besef’ belangrijk startpunt monumentendebat

Op initiatief van de ChristenUnie-SGP heeft het stadsbestuur een Visie op het belang van gebouwd cultuurhistorisch erfgoed geschreven met daarin een reflectie op het huidige beleid en diverse aandachtspunten om de monumentenzorg in Rotterdam weer nieuw leven in te blazen. Burgerraadslid Mark de Boer is blij met deze belangrijke eerste stap: “Met deze visie en diverse concrete casussen in de hand hebben we nu een duidelijk startpunt voor zowel een publiek als een politiek debat over de Rotterdamse monumentenzorg. En dat werd tijd!”

Volgens De Boer is het belangrijk dat er niet alleen een politiek debat volgt op deze ambtelijke notitie: “Het onderwerp leeft! Dat zie je aan de maatschappelijke onrust die ontstaat bij sloopplannen, dit zagen we bijvoorbeeld bij het Ooms hoekpand en het Zuiderziekenhuis. Aan de andere kant proef je een enorm trots als het wel goed gaat, denk aan de Van Nellefabriek die onlangs de UNESCO status kreeg. Al die emoties laten duidelijk zien dat Rotterdammers veel om haar monumenten geeft en het nu eerst tijd is voor een publiek debat.”

Samen zoeken naar innovatieve oplossingen
Rotterdam is ook zeer afhankelijk van investeerders en ontwikkelaars voor de renovatie en/of herontwikkeling van haar cultuur-historisch erfgoed. “Juist daarom is het zo belangrijk dat we eerst een publiek debat gaan voeren. Luister naar de ontwikkelaar die tegen gemeentelijke regels aan loopt. Luister naar die investeerder die zijn financiën voor renovatie net niet rond krijgt. De kunst is om samen naar innovatieve oplossingen te zoeken zonder dat we verzanden in nieuwe regelgeving. Het politiek debat is in mijn ogen slechts het sluitstuk van deze discussie.”, aldus De Boer

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]