Pleidooi voor voortzetting traineeprogramma

Het traineeprogramma van de gemeente Rotterdam biedt jaarlijks aan tientallen jonge mensen de mogelijkheid om een berg aan kennis en ervaring op te doen binnen de ambtelijke organisatie. “Ondanks de belofte van het college dat het programma niet zou sneuvelen bij de bezuinigingen, moeten de ChristenUnie-SGP concluderen dat er al een jaar lang geen nieuwe trainees zijn gestart.”, aldus raadslid Setkin Sies. De partij heeft hierover om opheldering gevraagd bij de wethouder.

De ChristenUnie-SGP heeft hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het Rotterdamse college van Burgemeesters en Wethouders:

Schriftelijke vragen van het lid Sies (ChristenUnie-SGP) over de tijdelijke stopzetting van het traineeprogramma

Rotterdam, 16 januari 2013

Geacht college,

De ChristenUnie-SGP fractie heeft vernomen dat voor het gemeentelijke traineeprogramma geen werving heeft plaatsgevonden in november 2012 of gaat plaatsvinden voor het programma startende in mei 2013. Op de website van de gemeente Rotterdam is te lezen: “In verband met de gemeentelijke bezuinigingen heeft de directie van de gemeente Rotterdam besloten in 2013 geen traineegroep te werven voor mei.”

Wij hebben daarover de volgende vragen:

1.    Klopt het dat het college voornemens was om niet op de traineeships te bezuinigen?

Tot eind december was op de website van de gemeente Rotterdam te lezen dat de volgende ronde in mei 2013 zou starten.

2.    Wat zijn de overwegingen geweest om de rondes in november 2012 en nu in mei 2013 niet door te laten gaan?

Rotterdam pretendeert een stad te zijn voor talent. Traineeships zijn een uitgelezen kans om talenten in Rotterdam een plek te bieden.

3.    Hoe verhoudt het niet door laten gaan van het traineeship zich tot uw voornemen om een stad voor talent te zijn?

4.    Hoe gaat u in de toekomst om met het traineeship? Bent u voornemens om komende rondes niet door te laten gaan? Welke argumenten heeft u hiervoor?

5.    Hoe zorgt u binnen het concern voor voldoende aanwas aan jong, getalenteerd personeel (in het kader van een gedifferentieerd personeelsbeleid)?

6.    Wat zijn de kosten voor het werven en in dienst nemen van een volledige ronde trainees?

Met vriendelijke groet,

Setkin Sies
ChristenUnie-SGP

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]