Uw deelgemeente heet voortaan ‘stadskwartier’

De Rotterdamse gemeenteraad heeft met een kleine meerderheid gekozen voor het bestuurlijk model gebiedsbestuur. Dit model, wat erg lijkt op de huidige situatie, zal in 2014 de deelgemeenten vervangen. De ChristenUnie-SGP heeft haar stem uitgebracht op het andere model, wijkparticipatie. “Ook nu krijgen burgers meer participatiemogelijkheden, maar uiteindelijk staat het gebiedsbestuur centraal. Dit is wat ons betreft een gemiste kans voor het stadhuis om een stap terug te doen.”, aldus raadslid Setkin Sies.

Een stuurgroep, met leden uit de gemeenteraad, heeft het afgelopen jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar alternatieve manieren om burgernabij bestuur in Rotterdam vorm te geven aangezien in 2014 de deelgemeenten ophouden te bestaan. Uit dit onderzoek zijn twee bestuurlijke modellen gekomen: gebiedsbestuur en wijkparticipatie.

Naast een serie stadsdebatten over dit onderwerp en kwalitatief onderzoek namens de gemeentelijk onderzoeksorganisatie COS, hebben alle inwoners van Rotterdam de mogelijkheid gekregen online te stemmen voor één van de bestuurlijke modellen (hierover bent u per brief benaderd). Uit al deze consultaties bij elkaar kwam geen uitgesproken winnaar.

Een nipte meerderheid…
Ook de Rotterdamse gemeenteraad bleek verdeeld. Er dreigde slechts een nipte meerderheid te komen voor één van de bestuurlijke modellen. Dit leek ons bezwaarlijk, gezien de enorme impact van de besluitvorming. Het gaat hier immers om de wijze waarop de overheid wordt vormgegeven dat het dichtst bij u staat.

De ChristenUnie-SGP heeft tijdens de raadsbehandeling nog een poging gedaan een brug te slaan tussen de voor- en tegenstanders van beide modellen door voor te stellen het ‘verliezende’ model niet direct af te schrijven. Misschien werkt dat model namelijk ook wel heel goed. Ons voorstel was beide modellen de komende jaren uit te gaan proberen zonder nu een overhaast besluit te hoeven nemen.

Helaas kreeg dit verzoek geen gehoor en heeft de raad met een nipte meerderheid ingestemd met het model gebiedsbestuur, terwijl in sommige gebieden wellicht het model wijkparticipatie beter was geweest…

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]