Anderhalve ton extra voor uitstapprogramma prostituees

De gemeente Rotterdam stelt per 1 januari 2013 172.000 euro extra beschikbaar om prostituees te ondersteunen die aan de seksindustrie willen ontsnappen. De ChristenUnie-SGP is blij dat hiermee de uitstapprogramma’s behouden en zelfs uitgebreid zullen worden in de Maasstad. Raadslid Setkin Sies: “Als vrouwen willen ontsnappen aan de mensonwaardige seksbranche dan moet dit direct kunnen. We zijn dan ook erg blij dat er voldoende geld is gevonden om de programma’s te behouden.”

De uitstapprogramma’s voor prostituees stonden eerder onder druk door landelijke bezuinigingen. Om deze reden heeft de meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad (ChristenUnie-SGP, PvdA, CDA en SP) begin juli 2012 ingestemd met het voorstel van de ChristenUnie-SGP om de uitstapprogramma’s voor prostituees te borgen in de Rotterdamse begroting.

Het betreft de volgende motie:

Motie van het lid Sies (ChristenUnie-SGP) over de borging van uitstapprogramma’s voor prostituees in de Rotterdamse begroting

De gemeenteraad van de gemeente Rotterdam bijeen op 5 juli 2012 ter bespreking van de Kaderbrief 2012;

Constaterende dat:

Per 31 december 2011 het landelijke uitstapprogramma voor prostituees is gestopt;

Er zich op dit moment meer dan 90 mensen gemeld hebben bij het loket dat hen kan helpen met het uitstappen uit de prostitutie die op een wachtlijst zijn geplaatst;

Overwegende dat:

Het mensen mogelijk moet worden gemaakt om een menswaardiger bestaan te ontwikkelen dan een werkzaam leven in de prostitutie;

Te veel mensen werkzaam zijn in de prostitutie die dit niet (meer) vrijwillig doen;

Prostitutie een andere tak van werk is dan andere werkzaamheden, het doet als geen andere beroep aanspraak op het meest prive van een mens;

Verzoekt het college:

Voor 2012 al het mogelijke in het werk te stellen voor  het uitbreiden van het huidige uitstapprogramma prostituees om in ieder geval, naast de slachtoffers van mensenhandel, de meest schrijnende gevallen te kunnen helpen en de wachtlijst niet op te laten lopen, of mensen uit het beeld te verliezen doordat zij zich niet meer melden voor de wachtlijst;

Met de begroting 2013 een voorstel aan de raad te doen toekomen voor structurele inbedding  van uitbreiding van het huidige uitstapprogramma;

En gaat over tot de orde van de dag,

Setkin Sies
ChristenUnie-SGP

Marco Heijmen
PvdA

Wubbo Tempel
CDA

Josine Strörmann
SP

 

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]