Forse verhoging individuele inkomenstoeslag voor lage inkomens

17 januari 2018

Dankzij het door de ChristenUnie-SGP gesloten Zomerakkoord  wordt de inkomenstoeslag voor huishoudens met een laag inkomen in 2018 verhoogd van 50 euro naar 120 euro per jaar. Daarnaast wordt de inkomenseis verruimd van 100 procent van het wettelijk sociaal minimum (WSM) naar 130 procent van het wettelijk minimumloon (WML). Hierdoor hebben ook werkende Rotterdammers recht op het financiële extraatje. Dat zijn de belangrijkste elementen van het voorstel dat aankomende woensdag in de commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid (WIPV) wordt besproken. Commissielid en lijsttrekker Tjalling Vonk: “Dit is een belangrijke stap in het bijsturen van dit college op het gebied van armoedebestrijding en betekent concreet dat tienduizenden Rotterdammers méér te besteden krijgen.”