Loop mee in de strijd tegen slavernij!

5 oktober 2017

Mensenhandel en dwangarbeid zij nog steeds een groot probleem. Wereldwijd zitten miljoenen mannen, vrouwen en kinderen gevangen in moderne slavernij. Hun lichamen worden in bezit genomen door geweld, misleiding en dwang. Slachtoffers worden tegen hun wil fysiek, mentaal en seksueel misbruikt. Net als vele anderen vindt de ChristenUnie-SGP dit kwaad ontoelaatbaar en loopt zij op 14 oktober mee in de door A21 georganiseerde internationale Walk for Freedom. Fractievoorzitter Setkin Sies: “Dit afschuwelijke onrecht gaat onze stad niet voorbij. Ik wil een ieder die het kwaad van de moderne slavernij wil bestrijden oproepen om deel te nemen aan de Rotterdamse Walk for Freedom. Om  zo stap voor stap een einde te maken aan dit gruwelijke onrecht.”