‘Probeer echtscheiding te voorkomen’

1 september 2017

Door echtscheiding en relatieproblemen worden veel kinderen op achterstand gezet. De impact van relatieproblemen op kinderen is groot. Het aankaarten van relatieproblemen en voorkomen van echtscheiding is een blinde vlek voor overheden. De ChristenUnie-SGP wil dat onderzocht wordt hoe er meer aandacht kan komen voor het signaleren van relatieproblematiek en voorkomen van echtscheiding door bijvoorbeeld het gesubsidieerd aanbieden van relatietherapie en stelt daarom schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.