Kaders voor een nieuw Rotterdams erfgoedbeleid

28 december 2016

ChristenUnie-SGP burgerraadslid Mark de Boer schreef in 2015 de initiatiefnotitie ‘Kaders voor een nieuw Rotterdams erfgoedbeleid’ met daarin elf bouwstenen voor een vernieuwde kijk op erfgoed in Rotterdam. Zijn initiatief kreeg brede politieke en maatschappelijke steun en is volgens cultuurwethouder Langenberg een belangrijke aanleiding geweest voor de gemeente Rotterdam om de ‘Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020’ op te stellen. De Boer: “Met deze agenda hebben we weer een erfgoedbeleid waar we als stad trots op mogen zijn en waarmee de stad ook haar trots uitspreekt voor haar erfgoed.”