Grote welzijnsorganisaties moeten plaatsmaken voor wijkinitiatieven

13 oktober 2016

De grote welzijnsorganisaties moeten zich veel harder gaan inzetten voor kleinschalige wijkinitiatieven, daarvoor pleit de ChristenUnie-SGP. Nu gebeurt het nog geregeld dat de welzijnsorganisaties allerlei activiteiten ontplooien die allang aanwezig zijn in de wijk en concurreren daarmee onnodig met bewoners en andere clubs die zich met hart en ziel inzetten voor de stad. Raadslid Setkin Sies wil dat hier een einde aan komt en pleit er daarom voor dat de grote welzijnsorganisaties een meer faciliterende rol gaan spelen. Een motie hierover van Sies is met algemene stemmen aangenomen.