Initiatief voor een effectievere bestrijding van armoede

7 september 2016

De ChristenUnie-SGP wil dat professionals, vrijwilligers, betrokken wijkbewoners en ervaringsdeskundigen op wijkniveau bij elkaar komen om kennis over armoede uit te wisselen. Dit voorstel zal burgerraadslid Tjalling Vonk doen bij de evaluatie van het Rotterdamse armoedebeleid. “Het is mijn ambitie dat dit initiatief bijdraagt aan een betere samenwerking en afstemming maar bovenal een effectievere bestrijding van armoede in Rotterdam.”, aldus Vonk.