Zorg als natuurlijk onderdeel van de wijk

5 september 2016

Hoe werken we aan een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om deel te nemen? Aan de hand van de casus ‘langer thuis wonen’ gaat Aad de Kool – regiodirecteur bij de Lelie zorggroep – in deze gastbijdrage in op de grote uitdagingen in de zorg: Het is mijn stellige overtuiging dat de vormgeving van zorg en welzijn nog goedkoper en beter kan. Maar ga dan terug naar de wijk en stel de beleving van de wijk centraal.”