“Onze samenleving verliest de kunst om verbinding aan te gaan.”

7 juli 2016

ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies heeft tijdens het jaarlijkse debat over de voorjaarsnota aandacht gevraagd voor het belang van ontmoeting in de Rotterdamse samenleving: We kennen elkaar nog maar nauwelijks en vinden het heel lastig om in de schoenen van een ander te gaan staan, om ons in een ander in te leven. Laten we elkaar uitnodigen om samen de maaltijd te vieren en te luisteren naar het verhaal en het verlangen van de ander.” Sies riep het stadsbestuur op om in haar doen en haar woorden te verbinden.