Achtergrond: Luchtkwaliteit

21 december 2015

De Rotterdamse politieke partijen willen extra maatregelen treffen om de luchtkwaliteit in de Maasstad te verbeteren. Niet zo zeer om aan de Europese normen te voldoen maar met name voor een gezond woon- en leefklimaat. In de media wordt met name de milieuzone uitgelicht, maar om welke maatregelen gaat het nog meer? Wat heeft de gemeenteraad nu exact besloten? En gaat de milieuzone nog wel door nu de Tweede Kamer zich negatief heeft uitgesproken over milieuzones? In dit achtergrondartikel beantwoorden we al deze vragen!