ChristenUnie-SGP en D66 blazen nieuw leven in Stadsferry plannen

1 december 2015

Samen met de D66 heeft ChristenUnie-SGP Rotterdam voorgesteld om de Stadsferry plannen uit 2010 weer uit de kast te halen. Beide partijen willen dat de plannen voor een hoogwaardige waterverbinding in de Rotterdamse regio opnieuw worden onderzocht op haalbaarheid, behoefte en kosten. “De Stadsferry ritst als het ware alle stadswijken aan het water aan elkaar en zal een enorme impuls geven aan de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio.”, aldus burgerraadslid De Boer die hoopt dat veel forensen de auto thuis laten staan met de komst van een Stadsferry.