“Wensen gebiedscommissies serieus nemen!”

1 december 2015

Voorafgaand aan de behandeling van de begroting in de Rotterdamse gemeenteraad gaven de veertien gebiedscommissies dit jaar advies over talloze beleidsterreinen en met name over de gewenste/noodzakelijke investeringen in één of meerdere stadswijken. Ondanks dat er nauwelijks ruimte in de gemeentebegroting zat heeft ChristenUnie-SGP burgerraadslid Wouter Boonzaaijer zich ingezet voor een aantal van deze wensen. Zo wordt er nu op zijn initiatief geïnvesteerd in het Essenburgpark, betere fietsverbindingen op Noord, de kantelwijkenaanpak in IJsselmonde en de organisatie van Vreewijk 100 jaar.