Rotterdam krijgt grootste milieuzone van NL

De Rotterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van een grote milieuzone ten noorden van de Maas voor vervuilende diesels en benzinevoertuigen, dit om een einde te maken aan de slechte luchtkwaliteit in Rotterdam. Hoewel de ChristenUnie-SGP rigoureuze maatregelen zeker niet schuwt hebben we in de afgelopen periode wel zeer kritische vragen gesteld. “Een regeling met zo’n grote impact moet namelijk wel eerlijk en zorgvuldig worden uitgevoerd. Gelukkig zijn er op deze punten harde toezeggingen gedaan en konden we met een gerust hart instemmen met deze voor Rotterdam zo belangrijke maatregel.”, aldus burgerraadslid Mark de Boer.

Klik hier voor meer informatie over het totale aangenomen maatregelenpakket voor het verbeteren van de Rotterdamse luchtkwaliteit.

Problematiek niet verschuiven naar Zuid!
Belangrijke voorwaarde om in te kunnen stemmen met de komst van de milieuzone was voor de ChristenUnie-SGP allereerst het in kaart brengen van de consequenties van deze maatregel. De Boer: “Eigenlijk weten we niet hoe al die duizenden voertuigen, die zo meteen niet meer de milieuzone in mogen, zich door de stad gaan bewegen. Wordt het bijvoorbeeld veel drukker op de toegangswegen op Zuid? Gaan bezoekers daar massaal hun auto parkeren? Dat lijkt mij relevante informatie om te voorkomen dat we de luchtkwaliteit problematiek van Noord verschuiven naar Zuid.”

Consequenties monitoren
Om deze reden heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend waarin het stadsbestuur wordt verzocht om de komende periode op drie momenten (0-, 1- en 2-meting) het aantal verkeersbewegingen te monitoren op de belangrijkste Rotterdamse toegangswegen. “Om zo direct eventuele nieuwe knelpunten in beeld te krijgen en het maatregelenpakket daarop te kunnen aanpassen.” Het voorstel van De Boer is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Eerder vroeg De Boer ook al aandacht voor de consequenties van het vrachtwagenverbod op de ’s-Gravendijkwal waardoor het vrachtverkeer voor onveilige verkeerssituaties zorgde in diverse woonwijken. Naar aanleiding van deze problematiek hebben we een meldpunt in het leven geroepen. Reageren kan nog!

Eerlijke en zorgvuldige uitvoering
Naast het in kaart brengen van de verkeerstechnische consequenties van de milieuzone vindt de ChristenUnie-SGP het van groot belang dat ondernemers niet onnodig hard worden getroffen en dat er goede communicatie gaat plaatsvinden. “Daar zullen we de komende periode op blijven inzetten. Gelukkig komt er al een degelijke compensatieregeling en een zogenaamde hardheidsclausule omdat we niet willen dat ondernemers failliet gaan door ons beleid.”, aldus De Boer die bij de verdere uitwerking door het stadsbestuur zal blijven waken voor een eerlijke en zorgvuldige uitvoering van de milieumaatregelen.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]