Handhaaf huidige bed, bad en broodregeling in Rotterdam!

De ChristenUnie-SGP in Rotterdam is zeer kritisch op het compromis van de regeringspartijen VVD en PvdA voor een zeer sobere bed, bad en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Raadslid Setkin Sies: “Dit is op geen enkele wijze een oplossing voor de schrijnende problematiek en zorgt er alleen maar voor dat mensen op straat komen te staan. Ik doe dan ook een dringend beroep op onze burgemeester om vast te houden aan de huidige humane voorziening die we in Rotterdam hebben, ook als dat vraagt om enige burgerlijke ongehoorzaamheid.”

In de huidige situatie worden uitgeprocedeerde asielzoekers in Rotterdam opgevangen door onder andere de Pauluskerk die in de huidige situatie al bed, bad en brood aanbieden. “Juist door mensen intensief te begeleiden en niet op dag één te confronteren met een terugkeerverplichting slagen zij erin om mensen weer toekomstperspectief te bieden waardoor 40 procent van de uitgeprocedeerden vrijwillig terugkeren.”, aldus Sies die graag ziet dat de aanpak van de Pauluskerk landelijk als voorbeeld gaat dienen.

Niemand op straat!
In de gekozen oplossing wordt voorzien in een tijdelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in vijf steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Het is de bedoeling dat uitgeprocedeerde vluchtelingen binnen enkele weken doorstromen naar een vertrekcentrum.

ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “De coalitie ontkent de kern van het probleem: namelijk het ontbreken van een sluitend asielbeleid waardoor sommige uitgeprocedeerde asielzoekers simpelweg niet kunnen vertrekken door de weigering van ambassades of vanwege het oorlogsgeweld in het land van herkomst. Het is wachten op nieuwe groepen mensen die over de straat zwerven of in de illegaliteit duiken.”

Raadslid Setkin Sies van de ChristenUnie-SGP in Rotterdam roept burgemeester Aboutaleb op om de huidige ruime bed, bad en broodregeling te handhaven om zo te voorkomen dat deze kwetsbare doelgroep op straat komt te staan.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]