Waarom stemmen op CU of SGP?

Op woensdag 18 maart 2015 mag u weer naar de stembus om de leden van de Provinciale Staten en de besturen van de Waterschappen te kiezen. Wij roepen u van harte op om uw stem uit te brengen op één van de ChristenUnie of SGP kandidaten. Voor een christelijk geluid in de provincie en het waterschap!

U mag op 18 maart niet alleen twee keer stemmen, uw stem voor de Provinciale Staten telt ook nog eens dubbel. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk op 26 mei de leden van de Eerste Kamer. Gooi daarom uw stempas niet weg! Kunt u niet stemmen? Draag dan uw stempassen (incl. kopie van ID-kaart of paspoort) als volmachtbewijs over aan iemand die wel in de gelegenheid is om te gaan stemmen.

Waarom stemmen?
De Waterschappen vormen de oudste bestuursorganen van ons land. Hun kerntaak is de zorg voor schoon water en droge voeten. Het grootste deel van Rotterdam ligt beneden de zeespiegel. Dat brengt risico’s met zich mee waar we in het dagelijks leven nauwelijks bij stil staan. Daar komt bij dat onze regio dichtbevolkt is en veel bedrijvigheid kent. Dan luistert het nauw om een goede invulling te geven aan Bijbels rentmeesterschap.

De provincies hebben belangrijke taken als het gaat om de inrichting van de ruimte en onderhoud van het landschap. Verder behartigt de provincie (mede) het openbaar vervoer, wegennet en de verkeersveiligheid. Ook is zij verantwoordelijk voor zaken als luchtkwaliteit, regionale economie en werkgelegenheid, natuurgebieden en monumenten.

Het takenpakket is aanzienlijk. Misschien verbaast het u dat u dan toch weinig verneemt over wat provincies en waterschappen zoal doen. Maar al komen ze minder in het nieuws dan de Tweede Kamer of de gemeenteraad, zij spelen een belangrijke rol in het openbaar bestuur van ons land. En natuurlijk valt er het nodige aan te merken op het bestuurlijke stelsel in Nederland. Maar we zien het, gelet op de onrust in de wereld, met name als een voorrecht dat we in alle vrijheid naar de stembus kunnen en de mogelijkheid hebben op christelijke politici te stemmen.

Waarom dan op ChristenUnie of SGP stemmen?
De visie van ChristenUnie en SGP is duidelijk te onderscheiden doordat deze partijen en hun politici de Bijbel kiezen als leidraad voor het politieke handelen. Er zijn sterke tegenkrachten in onze seculiere cultuur om bijvoorbeeld de economie leidend te laten zijn of de natuur. De Bijbel roept ons op daar niet aan toe te geven, maar gehoor te geven aan de opdracht tot het bouwen en bewaren van de aarde (Genesis 2:15). Dit betekent dat we respect hebben voor Gods schepping, vooral omdat zij het eigendom van de Heere is. Dat weegt zwaar. Tegelijk mogen we op een verantwoorde wijze gebruik maken van de ontwikkelingsmogelijkheden, zodat ieder op een eerlijke manier zijn dagelijks brood kan verdienen.

Onze mensen in de waterschappen en de provincies ondervinden de spanningsvolle afweging tussen Bijbelse uitgangspunten en uiteenlopende belangen in de praktijk. Zij hebben daarom niet alleen uw steun nodig in de vorm van uw stem maar ook in gebed.

Tjalling Vonk, bestuursvoorzitter ChristenUnie Rotterdam
Jan Schippers, bestuursvoorzitter SGP Rotterdam

Verkiezingsprogramma’s:

  »  ChristenUnie-SGP Zuid-Holland

  »  Waterschap Schieland en Krimpenerwaard
(Centrum, Prins Alexander, Overschie, Hilligersberg, Schiebroek, Kralingen, Crooswijk, het Oude Westen en Noord)

  »  Waterschap Delfland
(Hoek van Holland en Delfshaven, met uitzondering van het Oude Westen)

  »  Waterschap Hollandse Delta
(Charlois, Feijenoord, IJsselmonde, Pernis en Rozenburg)

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]