Maak van A13 Overschie een groene boulevard!

De ChristenUnie-SGP wil dat er nu al serieus wordt nagedacht over wat er met de A13 bij Overschie moet gebeuren zodra de nieuwe A13/A16 over enkele jaren opengaat. Want dat er iets moet gebeuren staat voor burgerraadslid Mark de Boer vast: “De A13 geeft in Overschie niet alleen veel overlast maar is ook nog eens een enorme fysieke barrière die de leefbaarheid van de wijk flink aantast. Mijn voorstel is daarom om het laatste stuk A13 (vanaf het vliegveld) te transformeren naar een groene stadsboulevard. Zo gaan we niet alleen de overlast te lijf maar werken we actief aan een aantrekkelijke leefomgeving.”

Volgens De Boer moet je soms visie tonen en onconventionele maatregelen zeker niet schuwen. Maar is het ook realistisch? “Absoluut! Na de aanleg van de A13/A16 ontstaat er een nieuwe verbinding tussen de A13 en het knooppunt Terbregseplein (A16/A20). Eind dit jaar wordt ook de nieuwe A4 bij Schiedam geopend. Deze twee nieuwe verbindingen zorgen voor een uitstekende bereikbaarheid van de Rotterdamse ring en maakt het mogelijk de A13 bij Overschie terug te geven aan de wijk. Maar daarvoor moeten we wel lef tonen!”

Draagvlak
De transformatie die de ChristenUnie-SGP voorstelt zal niet gratis zijn. “Maar waar een wil is, is een weg. Of geen weg, in dit geval. Ik hoop op voldoende draagvlak voor een lobby bij het Rijk om zo te zorgen dat de volgende Rijksinvesteringen naar onze binnenstedelijke infrastructuur gaan. Voor de ombouw van de A13 naar een groene stadsboulevard maar ook voor de aanpak van de ’s-Gravendijkwal.”

Dit voorstel betekent overigens niet dat de ChristenUnie-SGP een groot voorstander is van de aanleg van de nieuwe A13/A16. “Maar ik heb niet de illusie dat we die nog tegen gaan houden. Het is nu onze taak als Rotterdamse politiek om te zorgen dat deze nieuwe weg zo goed mogelijk wordt ingepast zodat Rotterdammers zo min mogelijk overlast ervaren en zo veel mogelijk profijt hebben.”, aldus De Boer die daarom ook graag een oplossing ziet voor de huidige leefbaarheidssituatie in Overschie.

Tienpuntenplan Mobiliteit
Het voorstel van de ChristenUnie-SGP maakt onderdeel uit van een tienpuntenplan voor meer duurzame mobiliteit dat burgerraadslid Mark de Boer onlangs presenteerde in de Rotterdamse gemeenteraad. Zo wil De Boer bijvoorbeeld dat er een pilot komt met fietsendragers op taxi’s, een nieuwe waterverbinding tussen Charlois en Katendrecht topprioriteit krijgt en de parkeervergunning flexibeler wordt voor huishoudens die een auto delen. Klik hier voor een online versie van het tienpuntenplan.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]