De Jonge opent aanval op thuisonderwijs

 
Wethouder De Jonge (Onderwijs, CDA) heeft de aanval geopend op ouders die gebruik maken van het wettelijke recht op thuisonderwijs. In individuele gesprekken krijgen de betreffende ouders te horen dat de gemeente thuisonderwijs onwenselijk zou vinden en men beleid voorbereid om de betreffende kinderen zo snel mogelijk naar school te krijgen. ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies eist opheldering: “Het doet er niet toe dat de wethouder het niet wenselijk vindt, hij moet gewoon de wet uitvoeren. En zijn persoonlijke opvatting mag al helemaal geen basis zijn voor nieuw beleid! Hiermee treedt hij volledig buiten zijn boekje en toornt hij aan de (grond)rechten van Rotterdammers!”

“De gemeente Rotterdam vindt het in een stad als Rotterdam, met zoveel mogelijkheden tot onderwijs, niet wenselijk dat ouders voor hun kinderen een beroep doen op vrijstelling. Op dit moment bereiden wij ons voor op nieuw beleid dat daartoe in het schooljaar 2015-2016 kan worden ingezet.”, zo staat te lezen in een brief van De Jonge aan ouders. Hiermee loopt de Rotterdamse wethouder vooruit op de besluitvorming in de Tweede Kamer. Sies: “Daar is de staatssecretaris, die thuisonderwijs wil afschaffen, juist teruggefloten en duurt het nog wel even voordat de Tweede en daarna de Eerste Kamer een besluit nemen. De wethouder gaat nu bovenop de stoel van de staatssecretaris zitten en besluit even dat dit (grond)recht de prullenbak in mag. Onbegrijpelijk!”

Meer toezicht
De ChristenUnie-SGP is het wel met de staatssecretaris eens dat het onwenselijk zou zijn wanneer kinderen onder het mom van vrijheid van onderwijs worden blootgesteld aan een extremistisch en/of fundamentalistisch gedachtengoed. “Het is alleen niet zo dat alle ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven ook tot deze groep behoren.”, aldus Sies die graag met de staatssecretaris wil zoeken naar een toezichtmodel waardoor er meer zicht komt op de inhoud en de kwaliteit van het thuisonderwijs.

Thuisonderwijs
Ouders hebben in Nederland de vrijheid om hun kind naar een school te sturen die aansluit bij de eigen levensvisie. Deze vrijheid van onderwijs is een groot goed en maakt het voor ouders mogelijk om naast het openbaar onderwijs ook te kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een vrije school of een school met een religieuze basis. Wanneer er naar de mening van de ouders geen passend onderwijs is voor hun kinderen, bestaat er de wettelijke mogelijkheid op een zogenaamde vrijstelling. Met deze vrijstelling krijgen ouders toestemming hun kinderen thuisonderwijs te laten volgen. Dit is een intensieve manier van opvoeding waarbij de ouders garant staan voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. In Rotterdam volgen ongeveer 45 kinderen thuisonderwijs.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]