Wat heeft de ChristenUnie-SGP in een moskee te zoeken?

 
De Rotterdamse ChristenUnie-SGP heeft de afgelopen maand een prominente rol gespeeld in het integratiedebat. Niet alleen pleitte raadslid Setkin Sies voor het waken bij moskeeën als de veiligheid in het geding is, hij bracht ook vrijwel alle religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen bij elkaar en liet hen met een manifest uitspreken tegen iedere vorm van haat en uitsluiting. Maar hij gaat nog een stap verder. Op 5 februari organiseert zijn ChristenUnie-SGP een integratiedebat in de grootste moskee van Nederland. En dat is een bewuste loactiekeuze.

Is de gemeenteraadsfractie of in ieder geval de politiek leider van de ChristenUnie-SGP de kluts kwijt of probeert hij een nieuwe koers uit te zetten? Dat laatste is het geval.

Vrede voor de stad
Zeker na de aanslagen in Parijs zijn de gevoelens van angst en vervreemding in de samenleving toegenomen. Aan de andere kant komt de behoefte aan solidariteit en ontmoeting meer en meer op de voorgrond. “En dat laatste is wat de stad op dit moment nodig heeft. Een stad die intern verdeeld is zal namelijk uiteindelijk ten gronde gaan. Om in vrede met en naast elkaar te leven is het noodzakelijk dat we opkomen voor elkaars (grond)rechten en dat er echte en oprechte ontmoetingen ontstaan tussen mensen van verschillende achtergronden.”, aldus Setkin Sies.

Volgens Sies maken angst en vervreemding plaats voor wederzijds begrip en respect wanneer we elkaar leren begrijpen. “Onze gang naar de moskee heeft dan ook als doel om Rotterdammers te ontmoeten met een andere leefwijze en levensvisie.” De ChristenUnie-SGP wil ook haar achterban stimuleren om proactief in contact te treden met anders denkenden. Immers: “Alleen een uitgestrekte hand kan vastgepakt worden.”

Vanuit de grondbeginselen van onze partijen zoeken we daarom naar wegen om verbindingen tussen mensen te leggen. “Zo bouwen we aan een Mooierdam.”

5 februari: integratiedebat
Tijdens het integratiedebat willen we met elkaar nadenken over hoe we samen verder bouwen aan de Rotterdamse samenleving. Met een veranderende bevolkingssamenstelling is het de grote vraag wat de gedeelde waarden en normen zijn waar we elkaar op kunnen en willen aanspreken. Houden we vast aan de waarden en normen van de oorspronkelijke bewoners, of formuleren we samen met de huidige bewoners de Rotterdamse waarden en normen? Oftewel, is integratie een proces van de nieuwkomer of een samengaan van verschillende groepen en culturen?

Uitnodiging: integratiedebat

Op 5 februari aanstaande organiseren we een buitengewoon integratiedebat rond de vraag: Van wie is Rotterdam? De sprekers zijn o.a.: Bart Jan Spruyt, Han Entzinger en Marianne van den Anker. Locatie? De grootste moskee van Nederland, de Essalammoskee op Zuid.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden!

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]