Leefbaar Rotterdam moet kleur bekennen in het integratiedebat (opinie AD/RD)

Al enkele weken is het Rotterdamse stadhuis in de ban van de nieuwe integratienota van het Leefbaar-college. De eerste, door wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) opgestelde, conceptversie werd resoluut – en zeer terecht – terugverwezen naar de tekentafel door coalitiepartners CDA en D66. Dankzij deze krant kregen ook de oppositiepartijen de mogelijkheid om de conceptnota in te zien. Daaruit blijkt dat Leefbaar Rotterdam alleen staat in haar integratievisie. Het integratiedebat is daarom de ultieme test of dit college er voor alle Rotterdammers is.

De uitgelekte versie van de integratienota kan in elk geval niet op de steun van de oppositie rekenen. Omdat het wel belangrijk is dat deze nota er komt, heeft de voltallige oppositie afgelopen donderdag op initiatief van GroenLinks het college en de coalitie aangeboden om mee te schrijven. De coalitie deed bij haar aantreden immers de nobele handreiking aan de gemeenteraad om samen te werken aan ‘een breed draagvlak’. Het aanbod werd echter afgewezen. Een gemiste kans! Liever vechten de coalitiepartijen een interne strijd uit dan dat ze samen met de raad willen komen tot een breed gedragen visie. Natuurlijk zegt dit college met diverse deskundigen en partijen in de stad in gesprek te zijn, en te komen met een beleid dat mag rekenen op draagvlak. De oppositie mag echter pas meepraten als de coalitie een fragiel evenwicht heeft gevonden in de onderlinge visies en verhoudingen. Een evenwicht dat ze, naar het lijkt, niet willen laten verstoren door de mening van de oppositie en daarmee van een fors deel van de Rotterdamse kiezers.

Wie kijkt naar de politieke verhoudingen binnen de gemeenteraad, ziet dat Leefbaar Rotterdam redelijk eenzaam staat in haar integratiestandpunt: de immigrant moet zich zo veel mogelijk aanpassen aan de normen en waarden van Rotterdam uit een ver verleden, terwijl de stad al jarenlang geen monocultuur meer is. Hoewel ze weinig medestanders hebben in de gemeenteraad lijkt het er toch sterk op dat deze ene partij haar visie wil opdringen aan de gehele stad, de integratienota is immers doordrongen van dit geluid. Ze mogen dan de grootste partij zijn, maar is het niet de taak en opdracht van het stadsbestuur om beleid te ontwikkelen dat gedragen wordt door minimaal een meerderheid van de gemeenteraad en kan rekenen op draagvlak in de stad? De integratienota is voor dit Leefbaar-college een lakmoesproef of ze het college van en voor alle Rotterdammers is.

De integratienota is voor Leefbaar-wethouder Schneider de uitgelezen kans om te laten zien dat hij een echte wethouder is, in en tot dienst van de gehele stad. Met enige regelmaat heeft zijn partij in het verleden andere partijen verweten te veel naar de eigen achterban te luisteren en weinig gehoor te geven aan andere geluiden. Het zal van grote bestuurlijke verantwoordelijkheid getuigen als de wethouder bij het herschrijven van de integratienota deze (zelf)kritiek ter harte neemt. Dat we zo dadelijk niet opgescheept zitten met een integratievisie, waar alleen de Leefbaar-achterban zich in kan vinden.

Ook ik wil kunnen zeggen dat het huidige college mijn college is en niet alleen van Leefbaar Rotterdam en de twee gegijzelde coalitiepartners CDA en D66. Integratie is niet een vraagstuk naar de verdeling van de macht, maar het delen van de macht. Wáár leiderschap weet hiermee om te gaan.

Met de binnenkort te verschijnen integratienota dreigt Leefbaar haar achterhaalde standpunt aan heel Rotterdam op te dringen. Een slechte zaak, vindt fractievoorzitter Setkin Sies van ChristenUnie/SGP. Leefbaar moet openstaan voor andere geluiden.

Deze opinie van ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies stond op zaterdag 17 januari afgedrukt in het AD/RD.

Op donderdagavond 5 februari organiseert ChristenUnie-SGP Rotterdam een buitengewoon integratiedebat in de grootste moskee van Nederland rond de vraag: van wie is Rotterdam? De sprekers hebben hierover zeer uiteenlopende meningen. Van ‘terug naar het Nederland van vroeger‘ tot ‘de bestaande multiculturele samenleving als uitgangspunt‘. We willen u van harte uitnodigen voor dit debat en om met ons het gesprek aan te gaan over dit zeer relevante en actuele thema.

Voor meer informatie:

[add_single_eventon id=”7896″]

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]