ChristenUnie-SGP stemt voor begroting 2015

Woensdagochtend 05:00 was het dan eindelijk zo ver, de begroting 2015 is na een marathonzitting aangenomen door een krappe meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad. Ook de ChristenUnie-SGP heeft – als enige oppositiepartij – voor de begroting gestemd. “Zeker niet omdat we het inhoudelijk overal mee eens zijn, het armoedebeleid van dit stadsbestuur blijft voor ons een zeer heikel punt. Ook niet vanwege de financiële degelijkheid, daar maken we ons grote zorgen over. We geven de coalitie nu wel het voordeel van de twijfel en blijven hun inspanningen de komende jaren nauwlettend en kritisch volgen. En waar mogelijk denken wij natuurlijk graag constructief mee om van Rotterdam een Mooierdam te maken!”, aldus raadslid Setkin Sies.

Naast de stemming over de begroting zijn er ook 133 moties en 24 amendementen in stemming gebracht, daarvan zijn er respectievelijk 74 en 4 aangenomen. Ook de ChristenUnie-SGP heeft bij de begrotingsbehandeling voorstellen ingediend. Zo komt er bijvoorbeeld op initiatief van de ChristenUnie-SGP 150.000 euro extra voor een zorgvuldige uitvoering van de AWBZ en Jeugdzorg decentralisaties – dit geld wordt ingezet om de belangenbehartiging voor mensen met een beperking of chronisch zieken beter te organiseren – en blijven gehandicapten als ervaringsdeskundigen betrokken bij de (her)inrichting van de buitenruimte om ervoor te zorgen dat Rotterdam voor iedereen toegankelijk blijft.

Ook komt er op initiatief van de ChristenUnie-SGP een notitie over het zelfbeheer van accommodaties waarin de gemeente Rotterdam heldere voorwaarden en verwachtingen schept voor bewonersgroepen die graag zelf verantwoordelijkheid nemen in hun wijk. Er komt ook meer aandacht voor pop-up stores in Rotterdam door een nieuw Kenniscentrum Leegstand waar vraag (van ondernemers en initiatieven) en aanbod (leegstaand vastgoed) bij elkaar moet komen.

In totaal zijn 7 van de 10 voorstellen van de ChristenUnie-SGP aangenomen.

 
Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]