“Stadsbestuur moet ook problemen aanpakken die minder tot de verbeelding spreken.”

Eerste reactie ChristenUnie-SGP Rotterdam op Begroting 2015 en Collegeprogramma 2014-2018:

De ChristenUnie-SGP kijkt met gemengde gevoelens naar de beleidskeuzes die het nieuwe stadsbestuur (van Leefbaar, D66 en CDA) maakt voor de komende jaren. Burgerraadslid Wouter Boonzaaijer (woordvoerder Financiën): “Aan de ene kant zijn we blij met de voorgestelde lastenverlichting en de extra investeringen in bijvoorbeeld fietsvoorzieningen, aantrekkelijke wijken voor gezinnen en monumentenzorg. Aan de andere kant krijgt het armoedebeleid een forse klap en blijft de volstrekt onrealistische extra kaalslag binnen de ambtelijke organisatie overeind. Ook moet ik helaas constateren dat er maar beperkt targets worden geformuleerd. Dit stadsbestuur moet er volgens mij voor oppassen dat ze niet blijft hangen in stoere en daadkrachtige woorden maar ook problemen durft aan te pakken die minder tot de verbeelding spreken.”

Een voorbeeld van een probleem dat wellicht minder tot de verbeelding spreekt is het achterstallig onderhoud van de buitenruimte. Burgerraadslid Mark de Boer (woordvoerder Wonen en Buitenruimte) betreurt het zeer dat hier zelfs extra op bezuinigd gaat worden: “Het probleem wordt zo alsmaar groter en groter. Als het beleid niet drastisch veranderd vallen zo dadelijk letterlijk de gaten in het wegdek en dat komt de aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad zeker niet ten goede.” De ChristenUnie-SGP wil het stadsbestuur op het hart drukken hier toch werk van te gaan maken, ook al is dit geen onderwerp waarmee je de sier kan maken.

Ambities laten varen
Volgens De Boer lijkt het er sterk op dat het nieuwe stadsbestuur al een hoop ambities heeft laten varen: “Van een aantal grote plannen uit het coalitieakkoord lijkt weinig overgebleven of ze zijn nauwelijks uitgewerkt in concrete plannen. En voor sommige ambities die wel overeind blijven zijn niet of nauwelijks middelen gereserveerd, denk bijvoorbeeld aan het nieuwe stadspark of de plannen voor levendige kades en grachten.” De ChristenUnie-SGP zal het stadsbestuur hier de komende maanden kritisch op bevragen en waar mogelijk voorstellen indienen om de beleidskeuzes bij te sturen.

Gebiedsplannen
Wat nog volstrekt onduidelijk is, is welke wensen en aandachtspunten uit de gebiedsplannen een plek hebben gekregen in de begroting. Boonzaaijer: “Veel bewoners en organisaties hebben meegewerkt aan het opstellen van deze gebiedsplannen. Voor een goede participatie is het dan wel zaak dat we als gemeente helder en transparant communiceren. Het kan natuurlijk niet dat bewoners met een vergrootglas in de begroting moeten duiken om te ontdekken wat er met hun wijk gaat gebeuren.” Ook voor de gemeenteraad is het belangrijk te weten wat het stadsbestuur heeft gedaan met de punten uit de gebiedsplannen. De ChristenUnie-SGP wil daarom dat er zo snel mogelijk een lijst komt met wel en niet gehonoreerde punten.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]