Zorgen over achterstallig onderhoud Rotterdamse wegen

De ChristenUnie-SGP heeft woensdag – en ook al eerder tijdens de behandeling van het coalitieakkoord – haar zorgen geuit over onder andere het achterstallig onderhoud van de Rotterdamse wegen met daarmee een verhoogd risico op verkeersonveilige situaties. “Bij een voortzetting van het huidige beleid zal deze achterstand alleen nog maar verder oplopen, dit komt de aantrekkelijkheid van onze woonwijken zeker niet ten goede.”, aldus commissielid Mark de Boer die ervoor pleit om de nieuwe bezuinigingen – van het stadsbestuur – op het onderhoud van de buitenruimte te heroverwegen.

ChristenUnie-SGP commissielid Mark de Boer heeft dit punt aan de orde gebracht tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2013, dit is de verantwoording van het beleid van afgelopen jaar. “Het is opvallend dat het college aan de ene kant wel aangeeft zich ook zorgen te maken over het achterstallig onderhoud en toch besluit hier verder op te bezuinigen. We realiseren ons heel goed dat er bezuinigd moet worden maar het is wel een politieke keuze om wel te investeren in nieuwe dingen en dit probleem niet structureel op te lossen.”, aldus De Boer die het college hierop zal blijven bevragen.

Enkele interessante uitspraken uit de Jaarrekening 2013:

“Door de vergaande bezuinigingen is de verwachting echter dat deze kwaliteitstarget aanzienlijk verder achteruit zal gaan.” (p. 120)

“De bezuinigingen op het wegonderhoud en minder projecten binnen herstructurering zijn zorgwekkende ontwikkelingen.” (p. 121)

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]