Rotterdam trekt extra geld uit voor opvang slachtoffers mensenhandel

De gemeente Rotterdam trekt extra geld uit voor de realisatie van tien opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel, dit op initiatief van de ChristenUnie-SGP die hierover eind vorig jaar een voorstel indiende in de gemeenteraad en hiervoor steun kreeg van een ruime meerderheid. Raadslid Setkin Sies is blij dat met deze maatregel slachtoffers van mensenhandel opvang en begeleiding krijgen en niet langer op straat komen te staan.

Wie momenteel aangeeft slachtoffer te zijn van mensenhandel krijgt van rijkswege gedurende maximaal drie maanden opvang en begeleiding. In deze periode wordt onderzocht of daadwerkelijk sprake is van mensenhandel. Als het antwoord hierop ja is dan kan in de praktijk een deel doorstromen naar het uitstapprogramma voor prostituees maar een ander deel – mensenhandel niet gerelateerd aan prostitutie – komt gewoon weer op straat te staan.

Pas vanaf 2015 valt deze kwetsbare groep mensen onder de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), voor 2014 was nog geen oplossing gevonden. De ChristenUnie-SGP heeft daarom tijdens de begrotingsbehandeling eind vorig jaar een voorstel ingediend om samen met betrokken maatschappelijke organisaties te komen tot een tijdelijke oplossing voor 2014. Sies is blij dat deze oplossing nu gevonden is.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]