Armoedebeleid en integratie waren breekpunten

Vandaag presenteert het nieuwe college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA haar coalitieakkoord ‘Volle kracht vooruit’ voor de komende bestuursperiode. De ChristenUnie-SGP besloot twee weken geleden de onderhandelingstafel te verlaten omdat het verschil van mening op enkele cruciale onderwerpen te groot was om geheel geloofwaardig en zonder gewetensbezwaren een handtekening te zetten. Raadslid Setkin Sies: “Vooral op het gebied van armoedebestrijding en integratie staat het akkoord te ver van ons af. Hier konden we niet mee instemmen en tegelijkertijd dicht bij onszelf blijven.”

Download hier het coalitieakkoord 2014-2018.

Armoede
Eén van de belangrijkste pijnpunten voor de ChristenUnie-SGP is de forse korting op het armoedebudget en de maatschappelijke ondersteuning. “Persoonlijk viel het mij zwaar om aan de ene kant verantwoordelijk te worden voor een stevig en zeer karig regime als het gaat om de meest zwakkeren in de samenleving en aan de andere kant in mijn werkzame leven mij juist in te zetten voor deze mensen.”, aldus Sies die zich als zelfstandig projectbegeleider inzet voor talloze sociale projecten in de stad.

Integratie
Ook met de integratieparagraaf uit het coalitieakkoord heeft de ChristenUnie-SGP grote moeite. Rotterdammers moeten voldoen aan een normenpakket dat is gebaseerd op de jaren ’50, in plaats van de multiculturele realiteit van 2014. “Er is geen enkele aandacht in het akkoord voor de positieve kanten van het multiculturele Rotterdam en te weinig voor het bij elkaar brengen van bevolkingsgroepen. Het voorgestelde immigratiequotum is hier een tragisch voorbeeld van.”

Nieuwe ontslagen
Naast deze twee breekpunten heeft de ChristenUnie-SGP ook grote moeite met het opnieuw bezuinigen op de ambtelijke organisatie (lees ook: Rotterdam dreigt goedkoopste gemeente van Europa te worden) en de populistische stijl van het college. Sies: “Wij zijn niet van de makkelijke antwoorden en de korte termijn oplossingen, maar zoeken juist graag naar goede en effectieve oplossingen als onderdeel van een bredere visie op stad en samenleving. Ik zie dan ook uit naar het collegewerkprogramma om te zien hoe de drie partijen al hun plannen denken te gaan realiseren.”

De ChristenUnie-SGP zal de komende vier jaar vanuit de gemeenteraad – met een constructieve houding zoals u die van ons mag verwachten – werken aan een Mooierdam.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]