Rotterdam dreigt ‘goedkoopste gemeente van Europa’ te worden

 

De populaire politieke gedachte van een terugtredende overheid vertaalde zich in Rotterdam in vele honderden ontslagen binnen de ambtelijke organisatie om zo de ‘beste gemeente van Europa’ te worden. De ChristenUnie-SGP maakt zich ernstig zorgen over deze kaalslag, die vooral de ‘goedkoopste gemeente van Europa’ als doel lijkt te hebben en de dienstverlening van de gemeente Rotterdam flink onder druk zet.

Door: Mark de Boer (kandidaat nr. 6, ChristenUnie-SGP Rotterdam)

In de afgelopen periode heeft het stadsbestuur leiding gegeven aan de grootste bezuinigingsoperatie uit de Rotterdamse geschiedenis. Om hier invulling aan te geven moest de ambtelijke organisatie al diverse reorganisaties ondergaan met vele honderden ambtenaren die afscheid moesten nemen als gevolg. En het einde is nog lang niet in zicht. De onzekerheid die daarmee gepaard gaat is destructief. Niet alleen het einde van de reorganisatie laat op zich wachten, er zijn zelfs politieke partijen die beweren dat het prima met nog minder ambtenaren kan.

Krimp
Deze stellingname is kortzichtig en resulteert hoe dan ook niet in het worden van de ‘beste gemeente van Europa’, wat overigens een zeer slechte noemer is voor een bezuinigingsoperatie die zich vooral richt op de omvang van het apparaat. Nu al resulteert de gemeentelijke krimp in een slechtere service en dienstverlening, dit is overigens geen verwijt aan het adres van de hardwerkende ambtenaar.

Allemaal weg
Vandaag was in het AD te lezen dat Rotterdam slechts 47% van de rekeningen op tijd weet te betalen, hiermee voert ze de lijst van gemeentelijke wanbetalers aan. Door capaciteitsgebrek bij de afdeling Vergunningen kunnen er binnenkort geen gemeentelijke monumenten meer worden aangewezen, dit staat in schril contrast met de situatie enkele jaren geleden toen aanwijzing nog resulteerde in het beschikbaar komen van een gigantische hoeveelheid expertise en ondersteuning. Allemaal weg. De reorganisatie zou grote projecten in gevaar brengen en het altijd kunnen terugbellen van burgers en ondernemers zou verleden tijd zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de impact – van de diverse reorganisaties – op de gemeentelijke service en dienstverlening.

Realisme
Ook wij realiseren ons dat de bezuinigingsoperatie nodig was en dat het in dat licht goed is om ook de efficiëntie van de ambtelijke organisatie onder de loep te nemen. Ook vinden wij het niet raar om gemeentelijke taken af te stoten wanneer deze zonder problemen overgenomen kunnen worden door markt of samenleving. Het is echter de kunst om als gemeente zowel kosten efficiënt als slagvaardig te zijn om die transitie naar ‘meer samenleving’ te faciliteren.

Transitie
Vandaag de dag worden de mensen achter nieuwe vormen van samenwerking, bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkelingen namelijk op handen gedragen. Zij vormen – ook in onze ogen – de innovatieve kracht van Rotterdam. In ons programma is daarom veel ruimte opengelaten voor invulling door particulier initiatief, wij hebben immers vertrouwen in de kracht van de samenleving. Wel constateer ik bij tal van die initiatieven de behoefte aan een gemeente met een sterke faciliterende rol. Een casemanager als direct aanspreekpunt. Een gemeente die voorwaarden schept en initiatief mogelijk maakt. Oftewel: het loslaten kost ambtelijke inzet.

Terugtreden?
De beweging van een terugtredende overheid zou in onze optiek dan ook niet primair zichtbaar moeten zijn in omvang, maar juist in houding. Sterker nog: het is niet zo zeer de overheid (ambtelijke organisatie) die moet terugtreden, maar de politiek. Ik durf dan ook de stelling aan dat het in deze transitiefase misschien wel met meer ambtenaren moet, niet minder.

De eerste taak van het nieuwe stadsbestuur is wat ons betreft het heroverwegen van de lopende reorganisatie – kunnen al die politieke partijen die banen voor Rotterdam beloven dit gelijk in praktijk brengen. En ga daarbij het gesprek aan met de eigen medewerkers. Zij weten als geen ander wat er leeft op de werkvloer en welke vragen er vanuit bewoners, ondernemers en initiatieven komen. De ChristenUnie-SGP pleit dan ook voor een zorgvuldig proces waarbij krimp niet langer het hoofddoel is.