Lancering zorgmanifest: Uw zorg is onze zorg!

De ChristenUnie-SGP in Rotterdam presenteert vandaag het manifest “Uw zorg is onze zorg” als recept voor een blijvende betaalbare zorg dichtbij mensen. Lijsttrekker Setkin Sies: “Zorg gaat allereerst over mensen, dus de menselijke maat moet voorop staan. Dat moet wat ons betreft centraal blijven staan nu veel zorgtaken op het bordje van de gemeente komen.”

De ChristenUnie-SGP beseft dat Nederland aan de vooravond staat van grote veranderingen in de zorg. De langdurige zorg verandert. Het is nodig dat de zorg verandert omdat de zorg anders onbetaalbaar wordt voor komende generaties. Er gaan veel meer taken naar de gemeente. Dit brengt veel onrust en onzekerheid met zich mee. Niemand weet precies wat de veranderingen zullen betekenen voor zijn of haar persoonlijke situatie. In dit manifest leest u wat de ChristenUnie-SGP wil met de zorg. Ons uitgangspunt is: Uw zorg is onze zorg.

1. Keuzevrijheid
Keuzevrijheid in de zorg is van groot belang. Of je nu langer thuis moet blijven wonen of aangewezen bent op een instelling. Wie je ook bent, en waar je ook woont, het is belangrijk dat je zelf mag kiezen voor de zorg die past bij je identiteit. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) hoort hierbij.

2. Neem onzekerheid over verhuizen weg
Iedereen die nu een indicatie heeft voor zorg in een verzorgingstehuis behoudt het recht op deze vorm van zorg. Veel mensen leven nu in de onzekerheid of zij wel kunnen blijven wonen waar ze zitten. Deze onzekerheid duurt te lang. Partijen die verantwoordelijk zijn voor de zorg moeten zo snel mogelijk met elkaar om tafel om ouderen duidelijkheid te kunnen geven.

3. Behoud ontmoetingsplekken in wijken
De ChristenUnie-SGP maakt zich sterk voor ontmoetingsplekken en verzorgingstehuizen in wijken. In veel wijken is een verzorgingshuis veel meer dan een plek om oud te worden. Het is een gebouw met een brede functie in de samenleving. Het is daarom belangrijk dat ontmoetingsplekken in wijken behouden blijven. Deze plekken kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken.

4. Maak een verbinding tussen informele en formele zorg
Er zijn ongeveer 450.000 vrijwilligers bij de zorgsector betrokken. Dit zijn er heel veel. Deze zijn van grote waarde voor de zorg! Het is belangrijk dat er vrijwilligers en professionele hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Vrijwilligersorganisaties zoals Present en Humanitas willen we, ook financieel, ondersteunen zodat ze meer vrijwilligers kunnen werven. Mantelzorgers willen serieus worden genomen. Daarom moet de gemeente mantelzorgers betrekken bij het zorgplan, waarbij uiteraard duidelijk onderscheid blijft voor verantwoordelijkheden.

5. Dagbesteding als mantelzorgondersteuning
Dagbesteding is een voorwaarde voor mantelzorgers om het vol te houden. Daarom is het belangrijk dat mensen die dagbesteding nodig hebben hiernaartoe kunnen gaan. Er moet dus voldoende geld beschikbaar blijven voor zinvolle dagbesteding.

Zorgmanifest

Het zorgmanifest is een initiatief van de ChristenUnie en is ondertekend door alle lokale lijsttrekkers, waaronder Setkin Sies uit Rotterdam. Download hier het officiële manifest.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]