Winst of win-win-win-win?

Ons economische systeem gaat uit van de hoogste winst voor de top van de piramide. Het rendement van de eigenaars en aandeelhouders staat voorop in de bedrijfsvoering van menig bedrijf. Vaak gaat deze mentaliteit ten kosten van de ‘benefits’ van partners in de keten of de gebruikers. Meer en meer bedrijven komen op dit uitgangspunt terug. Het organiseren van win-win-win-win situaties wordt meer en meer de praktijk. Het gaat deze bedrijven en organisaties niet alleen om de eigen winst, maar ook om een goede behandeling en winstaandeel van ketenpartners en consumenten.

Door: Setkin Sies (lijsttrekker ChristenUnie-SGP Rotterdam)

Als iedereen zich inzet, waarom deelt dan niet ook iedereen in de winst? Waarom zou de toeleverancier van de grondstoffen niet net zoveel voordeel mogen behalen als de directeur van de supermarktketen? Waarom krijgt de consument een product dat maar een beperkte levensduur heeft, terwijl er een veel langere levensduur mogelijk is? In wiens voordeel is dat? Waarom zouden mensen in 3e wereld landen uitgebuit moeten worden zodat wij goedkope kleding en schoenen kunnen kopen?

Waarde toekennen
Een nieuwe economische orde kan en moet overzicht brengen in de ketenpartners die betrokken zijn bij de totstandkoming van een product. Een tweede stap zou dan zijn dat aan ieders inbreng reële waarde wordt toegekend. Niet alleen de winstuitkering voor de aandeelhouders staat centraal, het salaris van de fabrieksarbeider weegt net zo zwaar mee. Win-win-win-win is geen utopisch economisch systeem. Het is vooral een systeem waarin inzet en bijdrage wordt gewaardeerd én niet bezit en zeggenschap. Het is een systeem waarin niet het recht van de sterksten geldt, maar waarin aan ieders bijdrage recht wordt gedaan.

In het denken van een win-win-win-win-economie is er gelijke aandacht en beloning voor: de eigenaars, toeleveranciers, het personeel en de consument. Verder wordt er samen een 5e winstpunt gerealiseerd doordat men niet alleen een korte termijn horizon heeft, maar ook bezig is met de toekomst. Producten of productiemethodes die een claim op het milieu of de toekomst leggen zijn uit den boze.

Consequenties
Heel concreet betekent dit in de Rotterdamse situatie twee dingen. Allereerst vraagt dat een andere opstelling van de gemeente. De kunst van (modern) leiderschap is anderen te laten schitteren. Dieners van het publieke belang moeten anderen laten ‘winnen’ en niet bezig is met de eigen winst, de profilering van een persoon of organisatie. Ten tweede zou de gemeente alleen moeten inkopen bij bedrijven die nadrukkelijk in hun bedrijfscultuur hebben verankerd dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit kost wellicht meer geld, maar doet wel recht aan alle partners. Recht doen is voor ons belangrijker dan alleen ons eigen recht halen.

Oproep
Wil Rotterdam de komende jaren blijven winnen dan zal ze er voor moeten zorgen dat er niet een select gezelschap is die er met de winst van door gaat, maar dat er vele winnaars zijn in Rotterdam; de Rotterdammers die het werk verzetten, geld investeren, zorg dragen, het klimaat scheppen, onderwijs geven en politiek bedrijven.

Economie

De ChristenUnie-SGP zet zich in voor een vernieuwende stad met ruimte voor initiatieven. Daarom staan we voor duurzame ontwikkeling, sociaal ondernemerschap en waardering voor vakmanschap. Door hier nu in te investeren garanderen we werkgelegenheid in de toekomst.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]