De overheid moet terrein teruggeven aan de samenleving

 
De overheid maakt zich op dit moment hard voor een transitie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Deze beweging is enerzijds ideologisch, maar aan de andere kant ook heel pragmatisch. Het systeem van de verzorgingsstaat loopt tegen zijn grenzen aan en binnen de huidige budgeten is de verzorgingsstaat niet langer houdbaar. De overheid moet terrein teruggeven aan de samenleving, omdat het opgebouwde systeem niet in stand te houden is.Door: Setkin Sies (lijsttrekker ChristenUnie-SGP Rotterdam)

Naast deze verschuiving van de organisatie van de samenleving zijn er andere krachten in de samenleving die aan het groeien zijn. Vroeger dacht men traditioneel in de driehoek overheid – markt – burgers. Niet alleen de organisatie van de samenleving veranderd. Burgers moeten participeren. We zien ook dat de overheid aan ‘kracht’ verliest en tegelijkertijd dat de ‘markt’ aan kracht wint. Het is van wezenlijk belang dat de balans in deze driehoek bewaard blijft.

Algemene belang
De overheid is de hoeder van het algemene belang en een collectieve voorziening van de bewoners van een land of stad om zaken te regelen en organiseren die boven de individuele mogelijkheden of belangen uitstijgen. De overheid is van oorsprong, in ons democratische stelsel, een afgeleide van de bevolking. Echter meer en meer heeft dezelfde overheid de neiging om haar doel en oorsprong in zichzelf te zoeken.

Koepel
Hierover is de christelijke politiek heel duidelijk: de overheid heeft als functie te dienen en te beschermen. Het initiatief en de richting moeten voort komen uit de samenleving. Willen we de overheid van vandaag beschrijven dan kan dat het beste met de metafoor van een koepel. Een organisatie die van bovenaf, hiërarchisch georganiseerd, stuurt, regelt en organiseert. De huidige overheid maakt eerst plannen, bepaalt de kaders en vraagt dan aan de stad wat zij ervan vindt. Inspraak is vaak beperkt tot het mogen reageren op uitgewerkte plannen.

Schaal
De overheid zal in de toekomst niet als een ‘koepel’ maar als een ‘schaal’ moeten functioneren. Een schaal waarin initiatief uit de stad tot bloei kan komen, niet langer belemmerd door strikte gemeentelijke kaders. Het is aan de overheid om dit initiatief indien nodig bouwstoffen mee te geven en een stap terug te doen als ideeen en plannen uit de stad beter zijn dan de plannen die op het stadhuis zijn bedacht. Aan de andere kant heeft de schaal ook als functie om te zorgen dat niemand buiten de samenleving valt, de overheid heeft als taak de zwakkeren in de samenleving te beschermen en erbij te betrekken.

Vraagt om andere houding
Deze nieuwe overheid vraagt een andere houding van bestuurders, ambtenaren en niet op de laatste plaats van politici. Zij staan niet meer aan de top, maar dragen het geheel en dat kon wel eens een veel zwaardere taak zijn. Politici hebben niet als taak het eigen programma of de eigen plannen uit te voeren, maar om ruimte te creëren voor de Rotterdammers. De stad wordt niet gemaakt in het stadhuis, maar in de straten van Rotterdam.

Nieuwe politiek

De ChristenUnie-SGP zet zich in voor een dienstbare en bescheiden overheid. Rotterdam heeft namelijk behoefte aan een overheid die het lef heeft om af en toe een stapje terug te doen en een bescheiden rol aan te nemen. Niet langer alles willen vaststellen en dichttimmeren, maar juist ruimte bieden aan initiatieven uit de samenleving. Dit vraagt om nauwe samenwerking met verenigingen, het maatschappelijk middenveld, ondernemers, ouders en kerken.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]