Het belang van vrijwilligerswerk

 
Dit is een gastbijdrage van: Hanny de Kruijf (directeur Samen010)Iedereen is voor vrijwilligerswerk. Dat was ook te merken bij het symposium dat onze organisatie, Samen 010, een paar weken geleden organiseerde. De acht politieke partijen die op dit moment in de Rotterdamse gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, mochten daar hun standpunt over vrijwilligers verwoorden. Veel lof voor vrijwilligers en het grote belang van hun inzet, juist in deze tijd, was de grote gemeenschappelijk deler.

Nu is omzien naar elkaar en het doen van vrijwilligerswerk voor onze kerkelijke achterban niets nieuws. Om die reden hadden we dan ook als werktitel voor het symposium de volgende titel kunnen kiezen: ‘De kerken waren altijd al Wmo proof’. Kerkelijke gemeenschappen zetten zich al 2000 jaar in voor de mensen in hun omgeving. Of is er toch iets veranderd?

Nieuwe rollen, nieuwe kansen
We zien dat na de Tweede Wereldoorlog eerst alle kaarten gezet zijn op een overheid die alles voor haar burgers regelde (‘big government’). Toen dat toch niet helemaal bleek te werken, verwachtten we ons heil van de privatisering en alles overlaten aan de markt (‘big market’). Nu kijken we naar het voorbeeld van Groot-Brittannië waar burgers, vrijwilligers en buurtinitiatieven de problemen moeten oplossen (‘big society’). Uit de geschiedenis zouden we kunnen leren dat eenzijdigheid ons meestal niet verder brengt. Bewust kozen we daarom als titel voor ons symposium: ‘Nieuwe rollen, nieuwe kansen’. Er gaat veel veranderen nu de overheid zich terugtrekt en er meer verwacht wordt van vrijwilligers. Het is echter onze overtuiging dat we de uitdagingen waarvoor we staan alleen kunnen aangaan als alle partijen (overheid, markt en samenleving) hun rol spelen.

Nieuwe wegen
Wij willen als organisatie graag onze rol in die samenwerking vervullen. Onze ervaring is dat ook vrijwilligers hun steentje graag willen bijdragen. Wel zoeken we bij de organisatie van het vrijwilligerswerk nieuwe wegen. Een aantal jaren geleden hanteerden we elke maand hetzelfde rooster bij een project omdat vrijwilligers elke week op een vast dagdeel beschikbaar waren. Die tijden zijn voorbij. Vrijwilligers zijn flexibeler geworden en verwachten dat ook van de projecten waarvoor ze zich inzetten.

Overbelasting
Zijn er ook punten van zorg? Jazeker! De overbelasting van vrijwilligers en mantelzorgers is een reëel gevaar. Het helpt dan om vrijwilligers te trainen in het bewaken van hun eigen grenzen. Creatief werven van nieuwe vrijwilligers maakt dat we het vrijwilligerswerk met meer mensen kunnen doen. Aandacht voor mantelzorgers en het (tijdelijk) overnemen van hun zware taak helpt ook. Bij het bezoek aan een zieke gaat de aandacht vaak alleen uit naar de patiënt en niet naar de mantelzorger die naast hem staat. Het gaat erom dat we op dat moment meteen ook de vrijwilliger zien staan! Dat helpt en kost geen extra tijd.

Hoe we de toekomst zien? In het filmpje dat we maakten formuleren we het zo: “Wij geloven in een samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. In de samenwerking tussen kerken, professionals en vrijwilligers. In samen bouwen aan een beter Rotterdam voor álle Rotterdammers”.

Vrijwilligerswerk

De ChristenUnie-SGP ziet een samenleving voor zich, waarin burgers voor elkaar zorgen en vanuit naastenliefde maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarom zijn we ook zo blij met vrijwilligers. Wel staan we voor de uitdaging om nieuwe vormen van vrijwilligerswerk mogelijk te maken, zo is het van belang om de komende jaren het professionele domein aan het vrijwillige domein te koppelen en gaan we ons inzetten voor een innovatiefonds dat wordt gebruikt om te experimenteren met het projectmatig werven van nieuwe vrijwilligers. Bij dit alles is het wel van belang dat overbelaste mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning krijgen van de gemeente Rotterdam. Daar zet de ChristenUnie-SGP zich voor in als het gaat om vrijwilligerswerk.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]