Initiatiefvoorstel: Investeer in de Hofbogen!

Vandaag is het initiatiefvoorstel Investeren in de Hofbogen van D66 Rotterdam ingediend in de gemeenteraad, met steun van ChristenUnie-SGP, GroenLinks en de SP. ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies vindt het belangrijk dat de gemeente Rotterdam haar verantwoordelijkheid neemt in het voorkomen van verdere verloedering van dit Rijksmonument: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe de gemeente kan bijspringen om een monument weer nieuw leven in te blazen.”

Het voormalige luchtspoor is eigendom van woningcorporaties Havensteder en Vestia en van ProRail. Zij willen het lekkende dak voor een fors bedrag renoveren zodat de winkels en werkruimtes in de bogen van verdere lekkages verschoond blijven. Als voorwaarde stellen zij dat de gemeente het eigendom van de laatste 5 verkeersbogen, dit zijn bogen waaronder openbare wegen lopen, overneemt.

Beeldbepalend
ProRail wordt door het kabinet gedwongen om afstand te doen van dergelijk vastgoed en omdat het hier om publiek belang gaat, namelijk de veiligheid van de openbare weg, moet de gemeente haar verantwoordelijkheid pakken. Door het in eigendom nemen van deze verkeersbogen kunnen we bovendien de toekomst van de Hofbogen garanderen en dat vindt een groot deel van de gemeenteraad belangrijk. De bogen zijn niet alleen een Rijksmonument maar ook beeldbepalend voor verschillende wijken in de deelgemeente Noord.

Dakpark
Naast de overname van het eigendom van de bogen moeten er ook middelen vrijkomen voor de aanleg van een dakpark. Al jaren is het van velen, waaronder bewoners uit de wijk en de deelgemeente Noord, een wens dat op het voormalige luchtspoor een openbaar park verreist. De Agniesebuurt, het Oude Noorden en Bergpolder behoren tot de meest dichtbevolkte en stenige wijken van de stad. Een beetje extra groen zou de wijk en haar 50.000 inwoners enorm goed doen en de fracties zien het dan ook als een gemeentelijke taak deze kans te pakken en een park te realiseren.

U kunt het initiatiefvoorstel hier downloaden.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]