Kunstdepot niet ten koste van groen

 
Museum Boijmans Van Beuningen wil een kunstdepot om de talloze kunstwerken – waar nu geen expositieruimte voor is – veilig op te slaan en voor een deel ten toon te stellen. ChristenUnie-SGP commissielid Willem Sonneveld is positief over de komst van zo’n depot – mits deze voldoende publiekelijk toegankelijk is – maar stoort zich aan het gebrek aan transparantie tijdens het planvormingsproces en dat het depot in het huidige voorstel ten koste gaat van één van de weinige parken in de Rotterdamse binnenstad, namelijk het Museumpark.

In het stedenbouwkundige plan wordt het Museumpark omschreven als de groene long van de binnenstad en onderdeel van de parkenzone tussen het Centraal Station, Het Park (bij de Euromast) en de Maas. “De binnenstad heeft verder niet veel groen. Deze parkenzone is essentieel voor de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in de binnenstad. Direct aangrenzende wijken als Hoboken, het Oude en Nieuwe Westen, Middelland, Cool en het Scheepvaartkwartier profiteren direct van deze groene oase. Het is zeer onverstandig om in dit kostbare groen te gaan bouwen, een depot in het Museumpark is voor ons dan ook geen optie.” Sonneveld had liever gezien dat er voor het kunstdepot was gezocht naar alternatieve locaties in de stad.

Weerstand
Door het gebrek aan transparantie en inspraak bestaat er veel weerstand in de stad tegen een nieuw kunstdepot op deze locatie. “Ik snap dat heel goed. Direct betrokkenen zoals omwonenden, gebruikers van het park en omliggende musea zijn nauwelijks betrokken tijdens het proces terwijl het park een belangrijke publieke functie vervult.”, aldus Sonneveld die het zeer betreurt dat het stadsbestuur, museum Boijmans Van Beuningen en het vermogensfonds De Verre Bergen samen de locatie hebben afgetikt. “Je kon verwachten dat dit enorme weerstand zou oproepen. Het is onbegrijpelijk dat de wethouder blijft volhouden dat er niks mis is met de gevolgde procedure.”

Voldoende draagvlak, maar niet op deze manier…
De gemeenteraad staat volgens Sonneveld grotendeels buitenspel: “We mogen eind 2014 nog een keer met elkaar in debat over het definitieve ontwerp van het depot, op deze plek. Tegen die tijd zit er al 2 miljoen plankosten in het project. Dit zal ongetwijfeld een reden voor velen zijn om dan maar door te zetten, we hebben immers al geïnvesteerd.” De ChristenUnie-SGP betreurt het proces omdat er voldoende draagvlak lijkt te zijn in zowel de stad als de gemeenteraad voor een nieuw kunstdepot, maar mogelijk niet op deze manier.

Publieke functie
De ChristenUnie-SGP is wel positief over de komst van een multifunctioneel kunstdepot in het algemeen. “Maar dan moet het depot wel een duidelijke publieksfunctie krijgen, dus geen gesloten pakhuis.” In de voorliggende plannen wordt gesproken over twintig procent van het depot dat toegankelijk moet zijn voor het publiek, voor de ChristenUnie-SGP is dat nog een te laag percentage. “De kosten voor een nieuw kunstdepot drukt flink op de cultuurbegroting, Rotterdam moet daarvoor wel een ware culturele trekpleister terugkrijgen.”, aldus Sonneveld.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]