Pleidooi voor minder auto’s in de stad

 
Het Rotterdamse stadsbestuur presenteerde onlangs haar pakket aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies juicht deze inspanningen van harte toe: “Om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren zijn snel adequate maatregelen nodig. Het pakket dat nu voorligt is wat ons betreft een goed begin, juist ook omdat hiermee Rotterdammers worden gemotiveerd om zelf bij te dragen aan een schonere lucht. Wel moeten we nu ook nadenken hoe we niet alleen schoner maar vooral ook minder verkeer krijgen.”

De ChristenUnie-SGP realiseert zich dat het voorliggende pakket aan maatregelen voor nu het politiek hoogst haalbare voorstel is, maar zou zelf graag nog een stuk verder gaan. Sies: “Rotterdam blijft ook met deze maatregelen een stad waarin de auto ruim baan krijgt, dit ten koste van de ruimte voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers. We zouden zelf graag toewerken naar een autoluwe binnenstad zonder doorgaand verkeer en een elektrisch bevoorradingssysteem als oplossing tegen grote vervuilende vrachtwagens in het centrum. Alleen dan pas kunnen we de luchtkwaliteit in het stadscentrum echt drastisch verbeteren.”

Beter Benutten
Positief is de ChristenUnie-SGP over het programma Beter Benutten van de Verkeersonderneming dat gericht is op het vinden van creatieve oplossingen om het autoverkeer te spreidden, bijvoorbeeld in de spits om het aantal files terug te dringen. “Het zou mooi zijn als we op diezelfde manier ook werkgevers en werknemers kunnen overhalen om in plaats van de auto gebruik te maken van het openbaar vervoer in de stad of bijvoorbeeld de fiets.”, aldus Sies die in het centrum graag een betere balans zou zien tussen het autoverkeer en de andere vervoersstromen.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]