Sluiting evangelische basisschool Timon

 
Op 1 januari 2014 sluit de evangelische basisschool Timon – op advies van de gemeente Rotterdam en de onderwijsinspectie – haar deuren. ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies betreurt dat hiermee een einde komt aan dit initiatief voor evangelisch basisonderwijs maar heeft begrip voor de sluiting: “Hoewel we veel waarde hechten aan identiteitsgebonden onderwijs, staat de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van de leerlingen voorop. Deze essentiële waarden konden bij Timon niet langer worden gegarandeerd, sluiting is helaas dan ook onvermijdelijk.”

Enkele maanden geleden legden zes docenten en de directrice van de basisschool hun werkzaamheden neer na een conflict met het schoolbestuur. De docenten zijn noodgedwongen vervangen door grotendeels onervaren en onbevoegde krachten met ernstige ordeproblemen als gevolg. De fysieke en sociale veiligheid van de leerlingen was in het geding. “Het is zeer te betreuren dat de leerlingen ernstig de dupe zijn geworden van dit interne conflict en nu een andere school moeten vinden die wellicht minder aansluit bij hun overtuiging.”, aldus Sies.

Oproep tot samenwerking
Het confessioneel basisonderwijs heeft in Rotterdam te kampen met een terugloop van het aantal leerlingen. De ChristenUnie-SGP roept daarom deze basisscholen op meer te gaan samenwerken en de krachten te bundelen zodat het ook over tien jaar nog mogelijk is voor christelijke ouders om in Rotterdam hun kinderen naar een school te sturen die aansluit bij hun persoonlijke geloofsovertuiging.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]