Zorg met een hart

Vanaf 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid over een heleboel extra zorgtaken, zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg en de AWBZ. Deze decentralisatie van de zorg gaat gepaard met bezuinigingen waardoor de zorg in haar huidige vorm onder druk komt te staan. Als ChristenUnie-SGP stellen we onszelf daarom de volgende vraag: Welke keuzes kunnen we vanuit een christelijk-sociale visie maken om de zorg in Rotterdam in de toekomst kwalitatief hoogstaand te houden?

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie publiceerde onlangs het boek Zorg met een hart, een christelijk-sociale visie op de toekomst van de zorg. Vanuit deze visie – waarbij vanuit een christelijke levensvisie wordt ingezet op kwaliteit en kostenbeheersing – volgen tien waarden die centraal staan bij een beoordeling van de huidige zorgontwikkelingen, zoals de decentralisaties. De ChristenUnie-SGP in Rotterdam hanteert deze waarden als handvat bij het maken van politieke keuzes over de toekomst van de zorg:

1) Ieder mens is waardevol, want geschapen naar Gods beeld (respect voor het leven).

2) Ieder mens is in beginsel verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en heeft hier ook zeggenschap over (goed burgerschap rond ziekte en gezondheid; goed patiëntschap).

3) Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid om naar de medemens om te zien en voor de ander te zorgen.

4) Goede zorg heeft oog voor kwaliteit van leven.

5) Er is vertrouwen in zorgverleners. Zij hebben het goede met de patiënt voor ogen.

6) Er is machtsevenwicht tussen veldspelers. Overheid en markt domineren niet het maatschappelijk leven en de overheid wordt niet gedomineerd door de economie.

7) De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid in het toegankelijk houden van zorg voor kwetsbaren (publieke gerechtigheid).

8) Er is goede zorg dicht bij de burger.

9) Het leven is niet maakbaar, er is besef van en eerlijkheid over de grenzen van medisch handelen (respect voor het sterven).

10) Er is een verantwoorde omgang met geld (rentmeesterschap).

Wilt u zich verder verdiepen in dit onderwerp of is één van bovenstaande waarden nog onvoldoende helder? Download dan de samenvatting van Zorg met een hart of de gehele publicatie: samenvatting (4 blz.) / compleet (98 blz.).

Onlangs pleitte de ChristenUnie-SGP in Rotterdam – met succes! – voor een ethisch kader bij de huishoudelijke verzorging zodat bij toekomstige aanbestedingen het commercieel belang nooit boven het welzijn van de hulpbehoevende komt te staan.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]