Rotterdam gaat slachtoffers mensenhandel opvangen

 
Op initiatief van de ChristenUnie-SGP en met steun van een ruime meerderheid in de gemeenteraad gaat Rotterdam de opvang voor slachtoffers van mensenhandel organiseren. Raadslid Setkin Sies is blij met deze steun: “Het gaat hier om zeer schrijnende gevallen, zoals huisslaven. Deze slachtoffers van mensenhandel hebben opvang bijzonder hard nodig. We voelden ons dan ook geroepen ons in te zetten voor deze zeer kwetsbare groep mensen.”

Wie momenteel aangeeft slachtoffer te zijn van mensenhandel krijgt van rijkswege gedurende maximaal drie maanden opvang en begeleiding. In deze periode wordt onderzocht of daadwerkelijk sprake is van mensenhandel. Als het antwoord hierop ja is dan kan in de praktijk een deel doorstromen naar het uitstapprogramma voor prostituees maar een ander deel – mensenhandel niet gerelateerd aan prostitutie – komt gewoon weer op straat te staan.

Pas vanaf 2015 valt deze kwetsbare groep mensen onder de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), voor 2014 was nog geen oplossing gevonden. De ChristenUnie-SGP heeft daarom tijdens de begrotingsraad een voorstel ingediend om samen met betrokken maatschappelijke organisaties te komen tot een tijdelijke oplossing voor 2014. En met succes!

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]