Rotterdamse haven ook in 2050 nr. 1 van Europa

 
De haven is voor Rotterdam van levensbelang – nu en in de toekomst – voor haar internationale uitstraling en de enorme directe en indirecte werkgelegenheid voor de stad. ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies is blij met alle inspanningen die havenbedrijven en de gemeente Rotterdam samen plegen om de haven te verduurzamen maar wil daarnaast ook nadenken over de rol van de haven in de verre toekomst: “Wij geloven namelijk niet dat Rotterdam haar koppositie in Europa op de lange termijn kan behouden als de nadruk blijft liggen op de bestaande petrochemische industrie.” Sies pleit er in de gemeenteraad voor om de haven voor te sorteren op een cruciale rol binnen een circulaire economie.

De Rotterdamse haven behoort tot de grootste petrochemische clusters ter wereld: 110 miljoen ton olie en 109 miljoen olie producten worden hier per jaar overgeslagen. Maar wat als de olieproductie over pakweg 25 jaar fors afneemt? Hoe ziet de haven van de toekomst er dan uit? Nu al naderen veel Rotterdamse havencomplexen in de petrochemische industrie het einde van hun levensloop. De verwachting is dat de steenkoolbergen zullen slinken, net als de doorvoer van voedsel. “De rol van de haven gaat dus hoe dan ook veranderen. Wachten we met mee veranderen tot de realiteit ons hiertoe dwingt? Of sorteren we de haven nu al voor op de kansen die we zien voor de toekomst?”, aldus Sies die in de gemeenteraad pleit voor het laatste. “Om daarmee de werkgelegenheid in het havengebied veilig te stellen tot ver na 2050.”

Kansen in de toekomst
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) heeft recent een advies uitgebracht over de kansen – voor onder andere de Rotterdamse haven – die de ontwikkeling richting een circulaire economie kan bieden. Op p. 25 van dit advies:

De circulaire economie biedt (…) mogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van retourstromen, recycling, servicestromen, productie en gebruik van nieuwe afbreekbare grondstoffen en grondstoflevering voor reserveonderdelen voor 3D-printing. (…) Rotterdam kan hierin een belangrijke rol spelen.

Het RLI adviseert het Rijk een programma te ontwerpen met Rotterdam als circulaire hub van Europa. De ChristenUnie-SGP acht het van belang dat niet alleen het Rijk maar ook de gemeente Rotterdam het belang van een dergelijk programma inziet en heeft daarom hierover een voorstel ingediend in de gemeenteraad.

Van groeiambities naar waardetoevoeging
De Rotterdamse Havenvisie 2030 gaat volgens de ChristenUnie-SGP nog te weinig in op de effecten van een economie waarin de focus minder komt te liggen op fossiele olie en gas en meer op hernieuwbare grondstoffen. “De Havenvisie is weliswaar ambitieus als het gaat om de verduurzaming van de Rotterdamse haven maar ik mis nog een stip op de horizon als het gaat om de rol van de circulaire economie voor het havengebied. Om nummer 1 in Europa te blijven moeten we nu al nadenken over de transitie van de haven. Een haven niet langer primair gebaseerd op groei en volume, maar op waardetoevoeging en de maakindustrie. Niet langer de grootste willen zijn, maar een cruciaal knooppunt worden van grondstoffen in een circulaire economie.”

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]