“Gebiedsbesturen horen a-politiek te zijn.”

Op 19 maart 2014 kiezen Rotterdammers naast de gemeenteraad ook de leden van de 14 gebiedsbesturen. De ChristenUnie-SGP vindt dat deze besturen a-politiek horen te zijn. Raadslid Setkin Sies: “Juist in dit nieuwe bestuursmodel zou het niet mogen draaien om politieke macht. Als je dit beoogt bij de gebiedsbesturen dan heb je volgens mij niet begrepen dat de Rotterdammer nu aan zet is. Dat hun wensen, behoeften en initiatieven centraal staan.” De ChristenUnie-SGP zet daad bij het woord en neemt zelf niet deel aan de verkiezingen voor de 14 gebiedsbesturen.

De gebiedsbesturen vormen samen het nieuwe bestuurlijke model ter vervanging van de huidige deelgemeenten. Het is de bedoeling dat de gebiedsbestuurders de wensen en behoeften uit de 14 stadswijken in kaart gaan brengen in een gebiedsplan en vervolgens de verantwoordelijkheid gaan dragen voor de uitvoering daarvan. Er gaat nog veel meer veranderen, hierover schreven wij eerder dit jaar het artikel ‘participatie centraal bij gebiedsbestuur’.

Draait niet om politieke macht
Sies stoort zich aan andere politieke partijen die zo veel mogelijk zetels in de gebiedsbesturen proberen te bemachtigen: “Politieke afkomst zou geen rol mogen spelen in de gebiedsbesturen. De wensen, behoeften en initiatieven van bewoners veranderen niet met ‘linkse’ of juist ‘rechtse’ politici aan het roer. Wat we nodig hebben zijn kwalitatief goede bestuurders die erin slagen om al die signalen uit de wijk om te zetten in effectief beleid.”

Volgens Sies krijgen politieke partijen al voldoende ruimte om hun visie te verdedigen in de gemeenteraad. Ook houdt de gemeenteraad haar recht om te besluiten over de beleidskaders en het toekennen van budgetten. “Op het stadhuis is dan ook alle ruimte voor politieke verschillen, daar moeten we de discussie met elkaar voeren. Niet in de gebiedsbesturen, daar moet burgerparticipatie centraal staan.”


Ook RTV Rijnmond besteedde aandacht aan het pleidooi van Sies. In het item ook de (voorspelbare) reacties van de twee grootste partijen in Rotterdam.

Bewoner als gebiedsbestuurder
De ChristenUnie-SGP wil dan ook juist actieve bewoners en verenigingen uitdagen om mee te doen aan de gebiedsbestuur verkiezingen. Deze zijn namelijk niet alleen toegankelijk voor politieke partijen, iedereen kan met een lijst meedoen. “Ik hoop alleen wel dat het verkiezingsgeweld van de gevestigde politieke partijen hen hierbij niet in de weg zal staan. Ik roep de politieke partijen in Rotterdam dan ook op om minder gretig de gebiedsbestuur zetels na te jagen en in plaats daarvan juist ruimte te bieden aan bestuurlijk talent in de samenleving.”, aldus raadslid Sies.

Vanzelfsprekend doet de ChristenUnie-SGP wel mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande, met de huidige fractievoorzitter Setkin Sies als lijsttrekker!

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]