Reactie op begroting: stadsbestuur begint charmeoffensief

Vandaag presenteerde het Rotterdamse stadsbestuur haar begroting voor 2014 waaruit blijkt dat de stad te maken heeft met een tekort van 116 miljoen, waarvan 63,7 miljoen een korting van het Rijk betreft. Hoewel hier voor 31 miljoen aan ‘meevallers’ en diverse opgebouwde reserves tegenover staat moet er in totaal nog 20 miljoen extra worden bezuinigd. De ChristenUnie-SGP vindt het dan ook ongepast dat het college desondanks – zo vlak voor de verkiezingen – een charmeoffensief start door middel van lastenverlagingen.

Het stadsbestuur wil het tekort opvangen door minder externen in te huren, vervanging en onderhoud van het riool deels uit te stellen, minder kleine reparaties aan wegen uit te voeren en door geld uit de potjes voor Stadshavens (om daarin te investeren) en kostprijsdekkende huren (om knelpunten aan te pakken) te halen. Hier tegenover staat het verlagen van de rioolheffing (doet de bezuiniging op het riool weer teniet) en het minder snel verhogen van de afvalstoffenheffing (hierdoor moet er verder bezuinigd worden). Verder wordt er 45 miljoen aan de reserves onttrokken om het tekort op de bijstand te dichten.

De ChristenUnie-SGP realiseert zich dat het stadsbestuur voor een enorme opgave stond om – ondanks de forse korting van het Rijk – het huishoudboekje op orde te brengen maar maakt zich ernstig zorgen over de claim die deze begroting legt op de volgende bestuursperiode. Dit door het uitstellen van maatregelen en opnieuw een beroep te doen op de reserves. Tevens zorgt de discussie in de Tweede Kamer over eventuele extra maatregelen voor nog meer onzekerheid.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]