Ambities Lijnbaankwartier schieten tekort

 
Het Rotterdamse Lijnbaankwartier moet één van de meest aantrekkelijke binnenstedelijke gebieden worden van de Benelux. Dat is te lezen in de nieuwe Ontwikkelingsvisie Lijnbaankwartier. Volgens ChristenUnie-SGP commissielid Willem Sonneveld is hiervoor nog een lange weg te gaan en schiet de visie op twee punten ernstig tekort: 1) Het bevat onvoldoende reflectie op de complexiteit van de aanwezigheid van de Lijnbaan in het gebied en de lage kwaliteit hiervan. 2) De visie biedt te weinig zicht op een prettig klimaat voor voetgangers en fietsers.

Op woensdag 4 september sprak de raadscommissie fysieke infrastructuur en buitenruimte over de Ontwikkelingsvisie Lijnbaankwartier. De vergadering komt later vandaag online beschikbaar om terug te luisteren.

Lijnbaan zorgt voor complexe situatie
De monumentale Lijnbaan is van bijzonder grote historische waarde voor de stad en ver daarbuiten. Het was bij de opening in 1953 één van de eerste verkeersvrije winkelstraten in de wereld en daarmee zeer modern. De bijzondere bebouwing zorgt vandaag de dag echter wel voor een dilemma: het object en het gebied eromheen heeft niet de kwaliteit die je mag verwachten in het kernwinkelgebied van een grote stad als Rotterdam. Tegelijkertijd zorgt de Lijnbaan voor ongebruikbare publieke ruimte die nu de invulling van expeditiestraten hebben. Deze straten geven een gevoel van onveiligheid en dragen niet bij aan een prettig verblijfsklimaat.

In de Ontwikkelingsvisie Lijnbaankwartier – dit document moet gezien worden als een ruimtelijk kader waarbinnen toekomstige ontwikkelingen (minimaal tot groot) kunnen plaatsvinden – wordt uitgegaan van de Lijnbaan in haar huidige vorm. Sloop is uiteraard geen optie maar voor een transformatie van het gebied – waarbij recht wordt gedaan aan het monument en tegelijkertijd de negatieve effecten van de Lijnbaan worden aangepakt – moet in deze visie wel ruimte zijn. Hier heeft commissielid Sonneveld aandacht voor gevraagd tijdens het debat.

Een goed voorbeeld van hoe een dergelijke transformatie eruit zou kunnen zien is uitgewerkt door studio B central:

Prettig klimaat voetgangers en fietsers
In de Ontwikkelingsvisie Lijnbaankwartier is veel aandacht voor het creëren van (veilige) verkeersverbindingen in het gebied zelf en naar de omliggende wijken. Hoewel meermalen wordt benaderd dat hierbij gezocht moet worden naar oplossingen voor alle verkeersgebruikers mist de ChristenUnie-SGP een duidelijke ambitie als het gaat om de fietsvriendelijkheid van het centrumgebied.

Uiteindelijk is het toch de auto die in vrijwel de gehele binnenstad ruim baan heeft en dit zorgt voor een overvloed aan barrières voor voetgangers en fietsers. Als het gaat om de binnenstad zou er meer ruimte moeten komen voor (veilige) fietsverbindingen en -voorzieningen. Hierin is de Ontwikkelingsvisie te weinig ambitieus volgens de ChristenUnie-SGP die streeft naar een autoluwere binnenstad.

Vergeet de bewoners niet!
De economische functie van het gebied heeft volgens de visie de hoogste prioriteit. Dit is begrijpelijk maar we moeten niet vergeten dat er ook vele honderden Rotterdammers in het gebied woonachtig zijn. Wonen in hartje centrum vraagt van bewoners een zekere tolerantie als het gaat om activiteiten die op enigerlei wijze overlast veroorzaken. Maar hier zitten uiteraard wel grenzen aan. In de Ontwikkelingsvisie wordt de optie gegeven om de plinten en kopgevels van de Lijnbaanflats te openen om hier ruimte te maken voor extra winkels, horeca of andere programmatische invullingen. De ChristenUnie-SGP is zeer terughoudend als het gaat om deze invullingen en wil dat bewoners hierin een belangrijke stem krijgen.

Tijdens het commissiedebat bleek dat ook de wethouder voorzichtig wil zijn met programmatische toevoegingen. Een raadsbrede meerderheid pleit er dan ook voor dit onderdeel te schrappen uit de Ontwikkelingsvisie om eventuele misverstanden in de toekomst te voorkomen. Hiervoor uiteraard steun van de ChristenUnie-SGP fractie.

Meer weten over de visie van de gemeente op het Lijnbaankwartier? Lees hier de uitgebreide Ontwikkelingsvisie.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]