College ziet sloop op Noordereiland als optie

Het Rotterdamse stadsbestuur weigert zich negatief uit te laten over de mogelijke sloop van het beeldbepalende historische Ooms hoekpand op het Noordereiland, dit tot grote teleurstelling van ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies die hierom vroeg in schriftelijke vragen. “Jammer genoeg verschuilt het stadsbestuur zich achter formele procedures en wil zich niet uitspreken over de zeer omstreden sloopplannen. Dit getuigt van weinig visie als het gaat om de schaarse historische bebouwing die onze stad rijk is.”, aldus Sies die het hier niet bij zal laten.

Een aantal weken geleden diende de ChristenUnie-SGP schriftelijke vragen in om het Rotterdamse stadsbestuur te wijzen op de mogelijke sloop van het beeldbepalende Ooms hoekpand op het Noordereiland. Volgens CDV Architects zou het pand in zo’n slechte staat zijn dat ze het wel moeten slopen en vervangen door nieuwbouw om de door hun gewenste transformatie te realiseren. Sies: “Ik kan mij voorstellen dat dit voor hen de meest gunstige en wellicht meest rendabele oplossing is maar de sloop van dit prachtige pand is wat ons betreft onbespreekbaar. Op z’n minst dienen de historische gevels behouden te blijven!”

“Niet op de hoogte”
Het stadsbestuur bleek niet op de hoogte van de sloopplannen, zo blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen. Aangezien deelgemeente Feijenoord als eerste verantwoordelijk is en het Ooms hoekpand ‘slechts’ onderdeel van een beschermd stadsgezicht, ziet het stadsbestuur – nu ze de sloopplannen wel kennen – geen enkele reden zich in de discussie te mengen of met de ontwikkelaar in gesprek te gaan over de mogelijke sloop van het beeldbepalende hoekpand. “Onbegrijpelijk.”, vindt raadslid Sies. “Het stadsbestuur verschuilt zich achter de formele procedures en lijkt geen traan te laten als dit pand gesloopt zou worden. Ik had toch gehoopt op meer visie bij het college als het gaat om de schaarse historische bebouwing die onze stad nog rijk is.”

Verkennende fase
In reactie op de schriftelijke vragen van ChristenUnie-SGP liet de architect enkele weken geleden al – in het AD/RD van 13 juni – weten het protest tegen de mogelijke sloop te voorbarig te vinden. Ze zouden nog in de ontwerpfase zitten en nog geen definitief besluit hebben genomen. De ChristenUnie-SGP vraagt heel bewust al in dit vroege stadium aandacht voor het sloopplan. “Juist nu er nog niks besloten is, in plaats van als het al te laat is.”

Wat nu?
De ChristenUnie-SGP laat het hier zeker niet bij zitten en zal er de komende periode alles aan doen – om samen met de Noordereiland bewoners – de sloop van het historische hoekpand uit 1913-1915 tegen te houden. Wordt vervolgd…

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]