Zet integriteit permanent op de agenda

Onlangs is het bestuur van de deelgemeente Feijenoord opgestapt nadat in een onafhankelijk rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) haar bestuurlijke integriteit ter discussie werd gesteld. De ChristenUnie-SGP fractie heeft in de raadsdiscussie naar voren gebracht dat het niet alleen belangrijk is om terug te kijken naar het verleden, maar ook vooruit te blikken naar de toekomst.

De ChristenUnie-SGP is van mening dat bestuurlijke integriteit ook de komende jaren een belangrijk onderwerp moet blijven, ook als straks de deelgemeenten niet meer bestaan. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend om dit onderwerp in Rotterdam hoog op de agenda te houden. Setkin Sies: “Integriteit is geen vaardigheid, maar een attitude, waarop men constant bevraagd moet worden. Laten we die discussie straks als de deelgemeenten zijn opgeheven ook voeren in de nieuw op te richten gebiedscommissies.” De motie is unaniem aangenomen door de Rotterdamse gemeenteraad.

De motie vraagt ook aan het college te borgen dat raadsleden, leden van het college van B&W, de directies van de verschillende clusters en ambtenaren het gesprek over integriteit blijven voeren.

Oud-raadslid Remco Oosterhoff gaat aan de slag als interim bestuurder in de deelgemeente Feijenoord. Oosterhoff was van 2006 tot 2010 gemeenteraadslid voor de ChristenUnie-SGP. Daarnaast gaf hij leiding aan de commissie hertelling verkiezingsuitslag 2010. Hij woonde een aantal jaren op Rotterdam-Zuid.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]