A13/A16 lost probleem niet op, zoek naar alternatieven!

 
De ChristenUnie in de Tweede Kamer en de ChristenUnie-SGP in Rotterdam zijn er nog steeds niet van overtuigd dat er geen betere alternatieven zijn voor de geplande snelweg A13/A16. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Zelfs na aanleg van deze nieuwe weg blijven er files in het noorden van Rotterdam. Ik wil daarom dat er nog eens goed wordt gekeken naar het burgeralternatief Portway 2012. Bij dit laatste plan wordt er geen nieuwe snelweg aangelegd, maar komt er een ondergrondse bypass voor de A13 bij Overschie en wordt de A20 verbreed. Het lijkt erop dat dit plan de files beter oplost en ook beter is voor de omwonenden.”

Eerder werd het plan Portway 2012 door de minister afgewezen onder meer omdat het hoge geluidsschermen langs de A20 zou vragen. Dik-Faber: “Ik ben er echter achter gekomen dat er sowieso daar schermen zullen worden geplaatst. Het staat ook in de eigen plannen van de minister!” De ChristenUnie wil nu alle cijfers op tafel. Kamerlid Dik-Faber: “Ik wil een eerlijke vergelijking tussen het plan van de minister en het burgerinitiatief Portway 2012, uit onderzoek dat door de initiatiefnemers is gedaan blijkt dit plan namelijk even duur terwijl het de files beter oplost.” Het Kamerlid heeft daarom een serie Kamervragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Gelijkwaardige behandeling
Hierin wordt ook gevraagd naar de wijze waarop wordt omgegaan met burgers die met eigen alternatieve plannen komen. “Bewoners hebben hun alternatieve plan voor de A13/16 na eerdere kritiek van het ministerie aangepast. Zij kregen vervolgens te horen dat het ministerie zich niet bezig kan blijven houden met nieuwe versies van het plan te beoordelen. Ondertussen heeft de minister echter zelf haar plannen ook aangepast. Hieruit concludeer ik dat de plannen niet gelijkwaardig worden behandeld.” Aldus Dik-Faber.

Inleveren op leefbaarheid?
Ook de ChristenUnie-SGP in Rotterdam pleit voor de Portway-variant als alternatief voor de nieuwe snelweg A13/A16. “Momenteel is er onvoldoende geld om de A13/A16 op zo’n manier in te passen dat de snelweg nauwelijks tot geen impact heeft op de Ommoordse leefomgeving. In plaats van nu inleveren op de leefbaarheid in deze stadswijk kunnen we beter kijken naar betaalbare alternatieven die dezelfde verkeersknelpunten bestrijden.”, aldus gemeenteraadslid Setkin Sies.
De nieuwe situatie na realisatie van de Portway-variant. Geen nieuwe snelweg A13/A16 maar wel een nieuwe ondergrondse verbinding tussen de A20 en de A13, zodat de A13 ter hoogte van Overschie weer kan worden teruggegeven aan de wijk.
Om de groei van het autoverkeer ten noorden van Rotterdam op te vangen wordt de A20 verbreed. Om overlast te voorkomen gaat de A20 tussen afslag Centrum en de rivier de Rotte een tunnel in. Hierdoor verdwijnt het grote viaduct tussen treinstation Rotterdam Noord en knooppunt Terbregseplein. Op termijn is het mogelijk ook de treinsporen in de tunnel onder te brengen.
Knooppunt Kleinpolderplein komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw compacter knooppunt ter hoogte van Park Zestienhoven. De ovale ruimte tussen de HSL, het Schieplein alsmede de A20 en de spoorlijn naar Utrecht vormen een beschutte ruimte voor de realisatie voor het nieuwe knooppunt Portplein. Deze beschutting zorgt voor zeer minimale overlast van omwonenden.
Lees hier meer over de Portway variant.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]