Stadsbestuur wil nieuw stadion

Uit een uitgelekte e-mail van wethouder Moti aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen blijkt dat het stadsbestuur officieel haar voorkeur uitspreekt voor een nieuw stadion. De ChristenUnie-SGP is – samen met vele anderen – verbaasd dat het college nu al haar keuze heeft gemaakt terwijl de externe toetsing van de risico’s (second opinions) nog gepresenteerd moet worden en nog geheel onduidelijk is welke extra kosten het nieuwe stadion met zich meebrengt m.b.t. de infrastructuur (aanleg wegen en aanpassing OV).

In tegenstelling tot diverse berichtgevingen in de media gaat het hier alles behalve om een gelopen race. De gemeenteraad doet haar uiterste best om voor de zomer tot een besluit te komen over het nieuwe stadion, waarbij het niet zo hoeft te zijn dat alle coalitiepartijen ook de lijn van het stadsbestuur zullen volgen.

Investeringen
Als de gemeenteraad zou besluiten in te stemmen met de bouw van een nieuw stadion dan brengt dit flinke lasten voor de gemeente Rotterdam met zich mee. De gemeente komt in dat geval voor 165 miljoen garant te staan, hiervoor dient tegelijkertijd een pot geld apart gezet te worden om het risico te dekken. Deze voorziening van ongeveer 16,5 miljoen kan de gemeente de komende jaren niet ergens anders aan besteden. Ook zal de gemeente voor 35 miljoen moeten investeren in de gronden onder het nieuwe stadion en dient er geïnvesteerd te worden in de aanleg van nieuwe wegen en wellicht het aanpassen van het openbaar vervoer. Deze laatste kostenpost is nog onbekend maar men schat deze rond de 50 miljoen.

Oftewel, een keuze voor een nieuw stadion is ook een keuze voor het bezuinigen op andere voorzieningen. En dat terwijl de gemeente Rotterdam er telkens maar net in slaagt om de begroting rond te krijgen. “Het is dan ook opmerkelijk dat het stadsbestuur nu al haar wens voor een nieuw stadion kenbaar maakt terwijl nog helemaal niet duidelijk is of de gemeente Rotterdam deze lasten ook kan dragen.”, aldus raadslid Setkin Sies.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]