Rotterdams beleid AWBZ te geldgericht

De ChristenUnie-SGP heeft in de Rotterdamse gemeenteraad haar zorgen uitgesproken over dat de focus van het beleid m.b.t. de transitie AWBZ teveel is komen te liggen op het beheersen van het budget. Raadslid Setkin Sies: “De nadruk zou veel meer moeten liggen op de wijze waarop we de kwaliteit van de zorg gaan behouden en organiseren voor hen die zorg nodig hebben. Het beleid is helaas veel te geldgericht geworden.”

In de komende jaren worden gemeenten fors belast met extra taken door onder andere de decentralisatie en transitie van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Niet alleen krijgen gemeenten extra taken maar men dient deze ook nog uit te voeren met minder middelen. “Het is dan ook begrijpelijk dat het stadsbestuur inzet op de beheersing van het budget. Maar dit mag nooit de boventoon gaan voeren! Dat lijkt het nu wel te doen en dat is een kwalijke zaak.”, aldus Sies.

Onderzoek naar impact
Het raadslid van de ChristenUnie-SGP heeft om deze reden gevraagd om een onderzoek naar de impact van de decentralisaties op de daadwerkelijke zorg die Rotterdammers ontvangen: “Hoe het verhaal boekhoudkundig in elkaar zit vind ik minder belangrijk. Of we de kwaliteit van de zorg hoog kunnen houden, dat is veel interessanter om te weten.”

Zelfredzaamheid
Ook vroeg Sies zich in het debat oprecht af of de samenleving wel klaar is voor de transitie van de AWBZ. Dit houdt namelijk ook in dat we meer vragen van de zelfredzaamheid van het individu en de hulp van zijn/haar omgeving. “We weten eigenlijk nauwelijks hoe deze maatregel zal landen in de samenleving, of de doorsnee Rotterdammer eigenlijk wel zelfredzaam is en voldoende mensen om zich heen heeft om hem/haar te ondersteunen.” De ChristenUnie-SGP maakt zich dan ook zorgen over de snelheid waarin de transitie wordt doorgevoerd.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]