Streng optreden tegen zwerfafval

 
De ChristenUnie-SGP in Rotterdam wil dat er strenger wordt opgetreden tegen het vervuilen van de buitenruimte. Jaarlijks veroorzaken Rotterdammers met elkaar tonnen aan zwerfafval met onnodig hoge kosten voor het schoonhouden van de stad als gevolg. “En dus ook een hoge rekening voor burgers in de vorm van afvalstoffenheffing. De hoogte van deze veelbesproken belasting heeft men dus voor een deel gewoon zelf in de hand.”, aldus raadslid Setkin Sies.

Als het aan de ChristenUnie-SGP ligt gaan politie en stadswachten een zero-tolerancebeleid voeren op het achteloos vervuilen van de buitenruimte. “Men moet zich heel goed realiseren dat we dergelijk gedrag simpelweg niet accepteren. Het deugd niet als jongeren hun blikjes of chips zakken op straat gooien, net als het niet deugd dat zakenmensen de trappen van het WTC vervuilen met sigarettenpeuken. Als men dat zelf niet kan bedenken, dan maar door middel van een boete of een bezoek aan bureau Halt.”

Kostendekkendheid
Sinds 1 januari is de afvalstoffenheffing in Rotterdam fors gestegen omdat het stadsbestuur heeft besloten deze geheel kostendekkend te maken, oftewel het doorberekenen van alle kosten aan de eindgebruiker. Raadslid Sies snapt de ontstane ophef: “De stijging van de afvalstoffenheffing is natuurlijk erg vervelend en drukt zwaar op de portemonnee van vele Rotterdammers. Voor de politiek is het nu dan ook de taak om zo snel mogelijk met oplossingen te komen om de kosten – voor het schoon en heel houden van de stad – zo snel mogelijk te reduceren.”

Zelf verantwoordelijk!
Wel is Sies van mening dat Rotterdammers ook zelf verantwoordelijk zijn voor het schoon en heel houden van de stad. “Vanuit de politiek zullen we er alles aan doen om de kosten omlaag te brengen maar dat kan alleen als Rotterdammers ook zelf verantwoordelijkheid gaan dragen en stoppen met het onnodig vervuilen van de buitenruimte. Oftewel: laten we samen de afvalstoffenheffing naar beneden brengen!”

Op dit moment debatteert de Rotterdamse gemeenteraad over het gemeentelijke afvalbeleid en de daarbij behorende afvalstoffenheffing. Deze vergadering is live te volgen op rotterdam.raadsinformatie.nl.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]