Tegen verschraling langdurige zorg

De uitdagingen om de langdurige zorg, lokaal én landelijk betaalbaar en menswaardig te blijven organiseren zijn enorm. Daarom is goede afstemming tussen patiënten, zorgverleners, lokale en landelijke politiek nu nodig. Tweede Kamerleden Arie Slob en Carla Dik gaan daarom op WMO-tour langs verschillende regio’s om in gesprek te gaan met lokaal betrokkenen en samen met lokale fracties op te trekken tegen verschraling in de langdurige zorg. Op maandag 22 april komt de tour langs Rotterdam!

Als het aan dit kabinet ligt zal de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) op korte termijn rigoureus veranderen. Dit kabinet wil structureel 4 miljard bezuinigen, onder andere door het beperken van de huishoudelijke zorg en het overhevelen van de functie begeleiding naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast willen de VVD en de PvdA de intensieve zorg voor ouderen en gehandicapten landelijk organiseren, en taken als ondersteuning, begeleiding en verzorging door gemeenten laten oppakken. Dat betekent dat gemeenten meer zorgtaken krijgen, maar deze met minder geld moeten uitvoeren.

Kwaliteit van zorg
De ChristenUnie-SGP in Rotterdam maakt zich zorgen over de snelheid van deze transitie. Volgens raadslid Setkin Sies gaat dit ten koste van de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken en gehandicapten: “We vragen mensen om zelfredzaam te zijn maar is iedereen dit ook? En zo niet, zorgen vrienden, familie of buren voor hen? Volgens mij zijn we nog lang niet zo ver en is Rotterdam nog lang niet klaar voor deze grootschalige transitie in de zorg. Want, zijn er in Rotterdam bijvoorbeeld voldoende aangepaste woningen om mensen langer thuis te laten wonen?”

Hervorming
De ChristenUnie Tweede Kamerfractie ziet ook dat de langdurige zorg hervormd moet worden. Maar de veranderingen moeten wel realistisch zijn. De kwaliteit van zorg voor chronisch zieken en gehandicapten mag niet verschralen. Tegelijkertijd moeten gemeenten de vrijheid hebben om het beleid zelf vorm te geven.

Voor de WMO-tour brengen de Tweede Kamerleden een bezoek aan het WMO loket (vraagwijzer Charlois), de Lely Zorggroep (met presentaties over de kanteling in de zorg, keuzevrijheid en identiteitsgebonden zorg) en de stichting House of Hope die een nieuwe manier van werken hebben ontwikkeld en er daardoor in slagen om cliënten na afloop van een hulp-/zorgtraject te werven als vrijwilliger. Ga voor meer algemene informatie over de WMO-tour naar christenunie.nl/wmo-tour.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]